ספקטרומטר לאנליזת יסודות

 
מכשיר ICP יכול לזהות את רוב היסודות הקיימים (חוץ ממימן, פחמן, חמצן, חנקן ופלואור) וגם לקבוע כמותית את ריכוזם בתמיסה ביחידות מ"ג לליטר ((ppm. ICP משתמש בספקטרום פליטה אטומית 
( Atomic Emission,AE). המכשיר מודד את האנרגיה  הנפלטת כאשר אטום עובר ממצב מעורער למצב יסוד. האנרגיה נפלטת בצורת קרינה. לכל יסוד יש אורכי גל אופייניים. העוצמה של הקרינה הנפלטת נמצאת ביחס ישר למספר האטומים של היסוד.
המכשיר במרכז הוא מדגם   SPECTRO ARCOS ICP-OES Multi view    .
הבדיקה מתבצעת בתמיסה מימית הומוגנית. ניתן גם לבדוק בתמיסה חומצית או בסיסית מהולה- עד 10% חומצה או בסיס. ניתן לבצע את הבדיקה גם בממס אורגני פולרי בתנאי שהוספת מים לתמיסה לא תגרום למשקע.    
בשלב זה לא ניתן לבדוק תמיסות אורגניות לא פולריות עד שיירכש ציוד מיוחד לכך. 
 
 

contact

Service

Instrument

Technology

Dr. Merav Tsubery

 

Detection of different elements (above 70 elements), including halogens (Cl, Br & I) using the ICP technique

SPECTRO ARCOS ICP-OES Multi view FHX22

 

ICP-AES

 

Dr. Merav Tsubery

detection of the elements C,H,N,S and O

Elementar UNICUBE

CHNSO