הנחיות רישום לקולוקוויום- תלמידי מחקר

ע"פ תוכנית הלימודים, תלמידי המחקר נדרשים להירשם לקולוקוויום בכל אחת משנות לימודיהם. 

 מדובר בקורס חובה, שלא ניתן לקבל זכאות לתואר ללא רישום אליו וקבלת ציון "עובר" בכל אחת משנות הלימוד. 

 תואר שני- בהיקף 2 נק"ז, במהלך שתי שנות לימוד. 

תואר שלישי- בהיקף 4 נק"ז במהלך ארבע שנות לימוד. 

 בכל סמסטר מתקיימים כ-10 מפגשים בקולוקוויום. 

ניתן להחסיר עד20% מסך המפגשים בסמסטר. 

 מקרים חריגים: 

  1. סטודנטית בחופשת לידה חייבת להירשם לקולוקוויום, כמו כל סטודנט, בתיאום עם רכז הקורס ושליחת אישורים מתאימים, תוכל  להחסיר את מפגשי הקולקוויום בזמן חופשת הלידה. 

  1. סטודנט/ית שרשומ/ה לקורס אך נעדר/ה מעבר לחיסורים המאושרים נדרש/ת להשלים את השעות שהחסיר/ה, באישור ובתיאום מרכז הקורס, באופן הבא: 

  • השתתפות הרצאות של מרצה אורח במחלקה לכימיה. 

  • השתתפות בקולוקוויום במחלקות פיסיקה או מדעי החיים. 

  נדגיש שעבור כל מפגש השלמה יש לשלוח למרכז הקורס את תאריך המפגש, שם המחלקה בה התקיים המפגש, שם המרצה ונושא ההרצאה.