שלחו לחבר

סילבוסים

תואר ראשון

כימיה פיזיקלית ב' - פרופ' שרון רוטשטיין - סילבוס

כימיה אורגנית פיסיקלית - פרופ' חנוך סנדרוביץ' - סילבוס

כימיה כללית ב' - פרופ' חנוך סנדרוביץ - סילבוס

סמינר בכימיה חישובית - פרופ' חנוך סנדרוביץ - סילבוס

מבוא לכימו-אינפורמטיקה - חנוך סנדרוביץ - סילבוס

מודלים מתמטיים בכימיה - פרופ׳ דן מאיור תומס ופרופ׳ חנוך סנדרוביץ׳ - סילבוס

אנרגיות מתחדשות - פרופ' ליאור אלבז - סילבוס

אלקטרוכימיה - פרופ' ליאור אלבז - סילבוס

כימיה אי אורגנית מתקדמת א' - פרופ' דוד זיתון - סילבוס

אנרגיה וקיימות סביבתית - פרופ' דוד זיתון - סילבוס

כימיה חישובית - פרופ׳ דן מאיור - סילבוס

כימיה אי אורגנית - פרופ' מלאכי נוקד - סילבוס

כימיה אורגנית א' - ד"ר רחל פרסקי - סילבוס

שיטות מעבדה בכימיה אורגנית ב' - ד"ר רחל פרסקי - סילבוס

כימיה אנליטית - ד"ר רחל פרסקי - סילבוס

כימיה אנליטית מתקדמת (Advanced Analytical Chemistry) - ד"ר רחל פרסקי - סילבוס

מנגנוני תגובות וקטליזה אנזימטית - ד"ר רחל פרסקי - סילבוס

Eliciting Components of a Scientific Paper to Provide Guidelines for the Purpose of Writing a Good Scientific Academic Paper - Dr. Janette Segal - סילבוס

פפטידים: סינתזה, מבנה ופעילות ביולוגית - פרופ' ירדן טשיל - סילבוס

כימיה פיסיקלית א' -  ד"ר עמיקם לוי - סילבוס

פיסיקה כללית לכימאים ב' -  ד"ר עמיקם לוי - סילבוס

עיבוד, ניתוח והצגת נתונים בכימיה - פרופ' דן מאיור - סילבוס

כימיה של טיפול במים ותהליכי הפרד - ד"ר ערן אברהם - סילבוס

תהליכי ייצור מתקדמים פרופ' חגי שפייזמן - סילבוס

כימיה של קולואידים ופני שטח - פרופ' יצחק מסתאי - סילבוס

Kinetics of Materials I - Prof. Daniel Nesim - סילבוס

מעבדה בכימיה אורגנית א' - פרופ' שי רהימיפור - סילבוס

כימיה של מערכות ביולוגיות א' - פרופ׳ שי רהימיפור - סילבוס

מס ספקטרומטריה מחודש - ד"ר מיכל וייטמן - סילבוס

כימיה אורגנית מתקדמת - פרופ' ג'ררדו ביק - סילבוס

מתמטיקה לכימאים א' - ד"ר נתן שרית - סילבוס

פולימרים בכימיה - ד"ר שרית כהן - סילבוס

תואר שני

מבוא לאנליזה כימית למדעי החומרים - ד"ר יוסי גופר - סילבוס

הערכת סיכונים טוקסיקולוגית של אי-ניקיונות בתרופות (Toxicological Risk Assessment of Impurities in Pharmaceuticals) - ד"ר דביר דורון - סילבוס

מבוא להנדסה כימית (Introduction to Chemical Engineering) - פרופ' ליאור אלבז - סילבוס

Surface Analysis - Theory and application - Dr. Yossef Gofer - סילבוס

 

תאריך עדכון אחרון : 22/08/2021