סילבוסים

תואר ראשון

 1. כימיה כללית א' - 84-101 - ד"ר שפייזמן חגי - סילבוס
 2. כימיה אי אורגנית - 84102 - פרופ' מלאכי נוקד - סילבוס
 3. כימיה כללית ב' - 84103 - פרופ' חנוך סנדרוביץ - סילבוס
 4. סטטיסטיקה מתקדמת - 84108-01 - חנוך סנדרוביץ - סילבוס
 5. מתמטיקה לכימאים א' - 84171 - ד"ר נתן שרית - סילבוס
 6. פיסיקה כללית לכימאים א' - 84-181 - רבינוביץ מיכאל - סילבוס
 7. פיסיקה כללית לכימאים ב' - 84182-01 - ד"ר עמיקם לוי - סילבוס
 8. כימיה אורגנית א' - 84-205-01 - ד"ר רחל פרסקי - סילבוס
 9. כימיה אורגנית ב' - 84206 - פרופ' גרוזמן אריה-לב - סילבוס
 10. כימיה פיסיקלית א' -  84209-01 - ד"ר עמיקם לוי - סילבוס
 11. כימיה פיזיקלית ב' - 84210-01 - פרופ' שרון רוטשטיין - סילבוס
 12. מעבדה בכימיה אורגנית א' - 84216-01 - פרופ' שי רהימיפור - סילבוס
 13. שיטות מעבדה בכימיה אורגנית ב' - 84217-01 - ד"ר רחל פרסקי - סילבוס
 14. מבוא למכניקת הקוונטים א' - 84-225 - פרופ׳ דן מאיור - סילבוס
 15. מבוא לתכנות בשפת פייתון בכימיה - 84291-01 - פרופ׳ דן מאיור - סילבוס
 16. כימיה אי אורגנית מתקדמת א' - 84-301 - פרופ' דוד זיתון - סילבוס
 17. כימיה אי אורגנית מתקדמת ב' - 84-302 - פרופ' דוד זיתון - סילבוס
 18. כימיה אורגנית מתקדמת - 84-307 - פרופ' ג'ררדו ביק - סילבוס
 19. כימיה אורגנית פיסיקלית - 84310-01 - פרופ' חנוך סנדרוביץ' - סילבוס
 20. כימיה של מערכות ביולוגיות א' - 84-318-01 - פרופ׳ שי רהימיפור - סילבוס
 21. כימיה של מערכות ביולוגיות ב' - 84319 - פרופ' גרוזמן אריה-לב - סילבוס
 22. מכניקת הקוונטים וספקרוסקופיה - 84-326 - פרופ׳ דן מאיור - סילבוס
 23. כימיה חישובית - 84-328 - פרופ׳ דן מאיור - סילבוס
 24. מודלים מתמטיים בכימיה - 84-330-01 - פרופ׳ דן מאיור תומס ופרופ׳ חנוך סנדרוביץ׳ - סילבוס
 25. כימיה תרופתית - 84-361-01 - פרופ' גרוזמן אריה-לב - סילבוס
 26. כימיה אנליטית - 84-367 - ד"ר רחל פרסקי - סילבוס
 27. סמינריון בכימיה אורגנית -84453-01 - ד"ר רחל פרסקי - סילבוס
 28. שיטות ספקטרוסקופיות בביופיזיקה -84637 - פרופ' יעקב טישלר - סילבוס
 29. אנרגיות מתחדשות - 84638-01 - פרופ' ליאור אלבז - סילבוס
 30. פפטידים: סינתזה, מבנה ופעילות ביולוגית - 84639-01 - פרופ' ירדן טשיל - סילבוס
 31. כימיה של טיפול במים ותהליכי הפרד - 84640-01 - ד"ר ערן אברהם - סילבוס
 32. תהליכי ייצור מתקדמים - 84-641-01 - פרופ' חגי שפייזמן - סילבוס
 33. עיבוד, ניתוח והצגת נתונים בכימיה - 84642-01 - פרופ' דן מאיור - סילבוס
 34. סמינר בכימיה חישובית - 84-775-01 - פרופ' חנוך סנדרוביץ - סילבוס
 35. כימיה אנליטית מתקדמת (Advanced Analytical Chemistry) - 84-781-01 - ד"ר רחל פרסקי - סילבוס
 36. Eliciting Components of a Scientific Paper to Provide Guidelines for the Purpose of Writing a Good Scientific Academic Paper - 84833-01 - Dr. Janette Segal - סילבוס
 37. מבוא לכימו-אינפורמטיקה - 84846-01 - פרופ' חנוך סנדרוביץ - סילבוס
 38. אלקטרוכימיה - 84850-01 - פרופ' ליאור אלבז - סילבוס
 39. כימיה של קולואידים ופני שטח - 84-855-01 - פרופ' יצחק מסתאי - סילבוס
 40. פולימרים בכימיה - 84-893 - ד"ר שרית כהן - סילבוס
 41. Kinetics of Materials I - 84900 - Prof. Daniel Nesim - סילבוס
 42. מבוא לננו חומרים - 84901 - פרופ' מלאכי נוקד - סילבוס
 43. מס ספקטרומטריה מחודש - 84-940 - ד"ר מיכל וייטמן - סילבוס
 44. מנגנוני תגובות וקטליזה אנזימטית - 84964 - ד"ר רחל פרסקי - סילבוס
 45. פוטוכימיה (Photochemistry) - 84-967-01 - פרופ' יעקב טישלר - סילבוס
 46. אנרגיה וקיימות סביבתית - 84974-01 - פרופ' דוד זיתון - סילבוס
 47. סטטיסטיקה וההסתברות לכימאים - 84107 - פרופ' שרון רוטשטיין - סילבוס
 48. מעבדה א' בכימיה פיזיקלית - 84211 - פרופ' חגי שפייזמן ופרופ' שרון רוטשטיין - סילבוס

תארים מתקדמים

 1. מבוא לאנליזה כימית למדעי החומרים - 84-357 - ד"ר יוסי גופר - סילבוס
 2. הערכת סיכונים טוקסיקולוגית של אי-ניקיונות בתרופות (Toxicological Risk Assessment of Impurities in Pharmaceuticals) - 84629 - ד"ר דביר דורון - סילבוס
 3. שרטוט והכנה של מודלים תלת מימדיים (3D drawing and model preparation) - 84-631-01 - ד"ר יצחק כהן - סילבוס
 4. סמינריון בכימיה ביואורגנית לתואר שני ושלשי - 84-772 - פרופ' ביק ג'ררדו - סילבוס
 5. Surface Analysis - Theory and application - 84-857-01 - Dr. Yossef Gofer - סילבוס
 6. במעבדה מחשבים (Programming and automation of science labs) - 84-860-01/2 - ד"ר יצחק כהן - סילבוס
 7. מבוא להנדסה כימית (Introduction to Chemical Engineering) - 84878-01 - פרופ' ליאור אלבז - סילבוס
 8. שיטות סימולציה מתקדמות בכימיה, ביולוגיה ומדע החומרים -  (84-992) 84998 - פרופ׳ דן מאיור - סילבוס