הוראות והנחיות להגשת עבודת המחקר (תזה) לתואר השני

תהליך הגשת עבודת תזה חספריה ובקשה לסיום התואר 

מצורפים הנחיות ביה"ס לתארים מתקדמים -

הוראות והנחיות להגשת עבודת המחקר (תזה) לתואר השני

1. תיקון עבודת התזה בהתאם למשוב שהתקבל מהקוראים ובתיאום עם המנחה.

2. קבלת אישור המנחה להפקדת התזה לספריה.

3. התאמת הקובץ לדרישות הספריה.

4. שליחת הקובץ לספריה המרכזית לאישור.

תהליך ההפקדה מתבצע ע"י שליחת קובץ PDF של העבודה עם מסמכים נלווים, לפי הפירוט המופיע באתר הספרייה המרכזית, לכתובת מייל: theses.lib@biu.ac.il.

לפני שליחת הקובץ והטפסים יש לקרוא בעיון את כל ההנחיות וההבהרות הרשומות בהמשך, כולל הפניות לדפי הנחיות נוספים, ולפעול בהתאם, וזאת על מנת לייעל את התהליך ולמנוע עיכוב מיותר.

5. פניה למזכירות לקבלת אישור על הגשת עבודת התזה.

6. הציון מועדבר לאישור ביה"ס לתארים מתקדמים ולאחר אישרם למדור בחינות, לבזנה במערכת האינבר.

7. הפקת עבודת התזה בספריה.

8. הגשת בקשת זכאות לתואר באינבר, לאחר קבלת כל הציונים כולל ציון בתזה.

בהצלחה!