English שלחו לחבר

שירותי הספריה

השאלת ספרים:

סטודנטים מן המניין, הסגל האקדמי והסגל מנהלי של האוניברסיטה זכאים לשירותי השאלה על פי הכללים הבאים:

ספרים שמורים – לא להשאלה, 3 ימיםספריית המחלקה לכימיה

ספרים  רגילים  – שבוע

תזות – שבוע (או שלא להשאלה, בהתאם להוראות המחבר).

כתבי עת, ספרי עזר, אנציקלופדיות, מילונים לא ניתנים להשאלה.

לא ניתן להזמין או להאריך את הספרים שלא ניתנים להשאלה.

לחברי סגל בכירים יש אפשרות לקבל ספרים לתקופה ממושכת, בהתאם לצרכיהם.

תקופת השאלה ראשונית זהה עבור כל הקוראים.

הארכה אוטומטית מתבצעת רק אם הספר אינו מוזמן.

 

 

זכויות השאלה

מעמד קורא

סוגי קוראים

זכויות

01 סטודנטים

 1. תואר ראשון
 2. תואר שני
 3. עובד ארעי
 • הארכה אוטומטית – חצי שנה
 • עד 40 ספרים להשאלה בו זמנית
 • ללא הגבלה על הזמנות

02 סגל

 1. תואר שלישי
 2. פוסט דוקטורט
 3. עוזרי הוראה
 4. סגל זוטר
 5. סגל בכיר
 1. סגל מנהלי
 2. גמלאים – אקדמיים ומנהליים
 • הארכה אוטומטית – שנה
 • עד 100 ספרים להשאלה בו זמנית
 • הזמנות – ללא הגבלה

03 מיוחדים

 1. שומעים חופשיים
 2. ברוקדייל
 3. מכינות קדם אקדמיות
 4. מכינות לעולים
 5. תלמידי חו"ל
 6. תוכניות מיוחדות במסגרת האוניברסיטה
 • הארכה אוטומטית – חודשיים
 • עד 10 ספרים – בו זמנית
 • הזמנות – ללא הגבלה

04 אורחים

 1. אורחים מאוני' שבהסכם
 2. השתלמויות באונ'
 3. חוקרים עמיתים/עמיתי מחקר
 4. מתנדבים
 5. מרצים מן החוץ
 • הארכה אוטומטית – 4 חודשים
 • עד 10 ספרים – בו זמנית
 • הזמנות – ללא הגבלה
 

 

השאלת ציוד אלקטרוני:

השאלת ציוד אלקטרוני (מחשבים ומקרנים)  מיועדת רק לאנשי סגל וסטודנטים של המחלקה

שירותי הדפסה:

שירותי הדפסה ניתנים לתלמידי המחלקה לכימיה בלבד.

יעץ אישי  - "אחד על אחד":

השירות נועד לתת סיוע אישי בתיאום מראש לסטודנטים לתארים מתקדמים, הכותבים תזה או דוקטורט,  וגם לסגל העוסק במחקר אקדמי.

הפגישות כוללות אבחון צרכי המידע של החוקר, הדרכה בביצוע חיפושים ואיתור פריטי מידע עבור הנושא הנדרש.

לתיאום אנא פנו לספרייה בטל.: 03-531-8308 או 03-5317664

 או במייל: 

chemistry_l@biu.ac.il

david.gordon@mail.biu.ac.il

 petrov.irina@biu.ac.il 

 

הדרכה ביבליוגרפית

 

יעץ מרחוק:

ניתן להפנות שאלות לצוות הספרייה באמצעות דואר אלקטרוני:

chemistry_l@biu.ac.il

david.gordon@mail.biu.ac.il

 petrov.irina@biu.ac.il 

 בטל': 03-5318308 או 03-5317664 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00

תאריך עדכון אחרון : 03/06/2020