מסלולי לימוד

תמונת ההודעה

מעל 60 חוקרים מחכים להכיר אתכם במפגש מתעניינים לתואר שני ושלישי ביום רביעי 10.7 בשעה 16:00

לפרטים והרשמה לאירוע

 

תואר ראשון חד חוגי בכימיה (B.Sc) 

 

מטרתה של תכנית הלימודים לתואר ראשון הינה להכשיר כימאים בעלי ידע מבוסס בתחומים מגוונים עם בסיס רחב ומודרני.

בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בתעשייה עתירת-הידע, בהוראת הכימיה או להמשיך ללימודים מתקדמים בקבוצות המחקר באוניברסיטאות המובילות. תכנית הלימודים מתחילה בהקניית ידע מקיף במקצועות היסוד (מתמטיקה, פיסיקה, ביולוגיה וכימיה) זאת במהלך שתי שנות הלימודים הראשונות. בהמשך הלימודים מתמחה הסטודנט במסלולי לימוד הפותחים צוהר לחזית המדע ולשאלות המחקר הבוערות. כל מסלול מעניק ידע תאורטי ומעשי רב בתחומו.

לשם העמקת הידע המעשי מלווה התכנית במספר רב של קורסי מעבדה, הממחישים את הידע התיאורטי הנרכש ע"י התנסות אישית. במעבדות אלו הסטודנט מוכשר לעבודה בטיחותית ונכונה במעבדה, תוך שימת דגש על חשיבה יצירתית ודיווח מהימן ומדויק.

מסלולי ההתמחות בכימיה:

כימיה חד חוגי

כימיה חד חוגי - המסלול נותן לסטודנטים בסיס נרחב בכימיה להבנת מגוון תחומים: הן כימיה של תרופות והן כימיה של חומרים וכימיה חישובית. הסטודנטים נחשפים לנושאים כדוגמת מצב מוצק, פולימרים, כימיה אנליטית, קוונטים ועוד. בנוסף, המסלול מעניק לסטודנטים התמחות מעשית במעבדה המתקדמת שהוא מציע ואשר בה הסטודנטים יכולים לחוות את המימוש הניסיוני של התאוריה בה נתקלו בקורסי הבסיס של המסלול. מרצי הקורסים הם חברי המסלול, בעלי שם עולמי בתחומם, שעיסוקם המחקרי חופף את נושאי הקורסים. במהלך התואר הסטודנטים משתתפים בכל שנה בקורסי מעבדה מגוונים המכינים אותם להמשך דרכם. בשנה השלישית הם משתתפים בפרויקטים במעבדות המחקר של המחלקה לכימיה. בנוסף, בשנה השלישית על הסטודנטים להעביר סמינריון.

 

כימיה תרופתית

כימיה תרופתית - הקניית הרקע התאורטי והמעשי הנדרש לאפיון, תכנון והכנת תרופות. תכנית זו גם מקנה הבנה עמוקה בכימיה של מערכות ביולוגיות. אשר יכשיר את הבוגרים להשתלב בעבודה בהתאם לתחום ההתמחות. הבוגרים ישתלבו בתעשייה בתחום של פיתוח, ייצור, רגולציה, מחקר ופיתוח וניהול תהליכים. בוגרי מסלול זה גם יוכלו להשתלב במשרד הבריאות. מעבר לכך בוגרי המסלול יוכלו להמשיך לתואר שני. מרצי הקורסים הם חברי המסלול, בעלי שם עולמי בתחומם, שעיסוקם המחקרי חופף את נושאי הקורסים.

במהלך התואר הסטודנטים משתתפים בכל שנה בקורסי מעבדה מגוונים המכינים אותם להמשך דרכם. בשנה השלישית הם משתתפים בפרויקטים במעבדות המחקר של המחלקה לכימיה. בנוסף, בשנה השלישית על הסטודנטים להעביר סמינריון.

 

כימיה של חומרים, במגמת אנרגיה וננוטכנולוגיה

תכנית כימיה של החומרים, במגמת אנרגיה וננוטכנולוגיה  מציעה מגוון רחב של קורסים בתחום. התוכנית משלבת ידע בתחומים הרלבנטיים:מצב מוצק, אלקטרוכימיה, פולימרים, ננו חלקיקים, אנליזת פני שטח ועוד. מרצי הקורסים הם חברי המסלול, בעלי שם עולמי בתחומם, שעיסוקם המחקרי חופף את נושאי הקורסים. מעבדות ההוראה בתחום הינן מהמעבדות המוערכות ביותר בתחומם בארץ. במהלך התואר הסטודנטים משתתפים בכל שנה בקורסי מעבדה מגוונים המכינים אותם להמשך דרכם. בשנה השלישית הם משתתפים בפרויקטים במעבדות המחקר של המחלקה לכימיה. בנוסף, בשנה השלישית על הסטודנטים להעביר סמינריון.

 

כימיה עם מגמה במדעי הנתונים 

התכנית של כימיה עם מגמה במדעי הנתונים באה לענות על הצורך בהכשרת כימאים בעלי בסיס תיאורטי ויישומי בתחום מדע הנתונים.  תוכנית זו עולה בקנה אחד עם הדגש ששמה האוניברסיטה על תחום מדע הנתונים כפי שבא לידי ביטוי בהקמת מרכז ה-data science .

למדע הנתונים פוטנציאל גדול בסגירת הפער ההולך וגדל בין יצירת נתונים חדשים לבין אכסונם והשימוש המושכל בהם ליצירת ידע חדש ואפליקציות חדשות .(data-knowledge gap) בשנים האחרונות התפתחו תחת הכותרת הכללית של מדע הנתונים דיסציפלינות ייחודיות לתחום הכימיה כגון icsmaterial informatics ו-cheminformat

בפני בוגרי התוכנית תפתחנה אפשרויות תעסוקה ומחקר עתידיות מגוונות, הן בתחום האקדמי והן בתחום התעשייתי. בתחום האקדמי קיים מחסור באנשי סגל מתחום הכימיה המשלבים יכולת מחקרית בתחום מדע הנתונים. במקביל לצורך האקדמי, קיים צורך במיומנות מסוג זה גם בתעשייה עתירת הידע, צורך שאנו צופים שילך ויגבר בד בבד עם מימוש הפוטנציאל המחקרי והיישומי הטמון בתחומים אלו.

התכנית בכימיה עם מגמה במדע הנתונים דומה במבנה לתכניות הנוספות במחלקה לכימיה ( כימיה תרופתית, כימיה של חומרים עם מגמה בננוטכנולוגיה ואנרגיה) ומורכבת משילוב של קורסי חובה ובחירה בסך151  נקודות זכות. בניית התוכנית נעשתה בשיתוף פעולה עם מרכז ה-Data Science. כחלק מבנית התוכנית זוהו חמישה קורסי ליבה שאנו רואים כחיוניים לבסיס התוכנית וסביבם הוגדרו מספר קורסי בחירה. החלק של מדע הנתונים כולל 5 קורסי חובה: סטטיסטיקה (שהוא קורס חובה בתואר ראשון בכימיה), תכנות וניתוח נתונים, מדעי הנתונים, למידת מכונה וכימו-אינפורמטיקה.

רשימת הקורסים לתכנית כימיה עם מגמה במדעי הנתונים,תש"פ

 

כימיה דו חוגי

תכנית זו כוללת את רוב הקורסים של מסלול כימיה חד חוגי, במקביל לקורסים במסגרת תכנית  במחלקה אחרת. מסלול זה מכשיר את הסטודנט למחקר בכימיה.

ניתן להמשיך ממסלול זה לתואר שני.

בין התכניות:

תכניות דו חוגי מובנה: כימיה-ביולוגיה, כימיה-פיסיקה לתיכוניסטים מצטיינים, כימיה-מתמטיקה

תכנית דו חוגי: כימיה-חינוך, נחשונים להוראה, כימיה-פיסיקה או כימיה עם כל שילוב אחר שהסטודנט חפץ ללמוד

כימיה ביולוגיה דו חוגי מובנה וקדם רפואה

התכנית מטרתה לאפשר לסטודנט להתמחות ביותר מתחום אחד במדעי הטבע. שילוב זה מקנה בסיס רחב ומשמעותי לקידום מחקרים חדשניים בתחומי הכימיה, הביוטכנולוגיה והננוטכנולוגיה.

התוכנית נמשכת שלוש שנים, כשבשנה הראשונה מתמקדים בקורסי הבסיס הנדרשים ללימודים בתחומי המדעים, ובשנים השנייה והשלישית מרחיבים ומעמיקים את הידע בנושאי הפרמקולוגיה, הכימיה האורגנית, הכימיה הפיסיקלית, הביוטכנולוגיה, הביולוגיה המולקולרית, הביו-אינפורמטיקה ותחומים קרובים נוספים. הקורסים נלמדים במחלקות האם, בשיתוף עם שאר הסטודנטים הלומדים בכל מחלקה.

במהלך התואר הסטודנטים משתתפים בקורסי מעבדה מגוונים המכינים אותם להמשך דרכם. בשנה השלישית על הסטודנטים להעביר סמינריון אחד, בכימיה או במדעי החיים, לבחירתם.

הקורסים הבסיסיים הנלמדים במהלך השנה הראשונה, מאפשרים לסטודנט להמשיך בשילוב כימיה ביולוגיה לקבלת תואר ראשון דו חוגי מובנה, או להמשיך באחד המקצועות לקבלת תואר ראשון מורחב במקצוע הנבחר.

בוגרי התוכנית יכולים להמשיך ללימודי תואר שני בכימיה או במדעי החיים ללא צורך בהשלמות, ויכולים גם לצאת לשוק העבודה ככימאים או כביולוגים בעלי תואר B.Sc.

ממסלול זה ניתן להמשיך בתכנית ה-4 שנתית לרפואה-כקדם רפואה.בתוספת שני קורסים

מסלול קדם רפואה זה כולל את מקצועות הליבה הדרושים  כדרישת סף לקבלה למסלול רפואה בתכנית ה 4 שנתית בצפת או בתל אביב . בשנה השלישית הסטודנטים נדרשים לבחור שלושה קורסי בחירה יעודיים מתוך כלל הקורסים  בתכנית כימיה- ביולוגיה רגילה בהתאם לדרישות הפקולטה לרפואה  ובכך מסיימים את לימודי הקדם רפואה  לקראת התכנית ה4 שנתית ללא השלמות נוספות (תתכן תוספת תשלום ), ובלבד שהציון בכל קורס  מקורסי הליבה יהיה 75 לפחות .הקבלה לתכנית ה4 שנתית היא בהתאם לקריטריונים  ולמבדקים של הפקולטות לרפואה.

 

נחשונים להוראה: כימיה-מנהיגות בחינוך

תוכנית נחשונים להוראה הינה פרויקט משותף לבית הספר לחינוך, למשרד החינוך ולקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים של משרד הביטחון. מטרתה להכשיר צעירים בוגרי שירות צבאי משמעותי ו/או בעלי ניסיון בהדרכה ובקצונה ובעלי מודעות לשליחות חינוכית וציונית, המעוניינים להשתלב בכוחות העתידיים של ההוראה במדינת ישראל ולקחת בה תפקידים מנהיגותיים. הסטודנטים שבתכונית הינם בעלי הישגים מצטיינים, הנבחרים לאחר עמידה בפני ועדת קבלה. ועדה זו מעריכה את כישוריהם ואת יכולתם לתרום לחיזוק ההוראה והמנהיגות החינוכית במערכת החינוך.

במסגרת התוכנית הסטודנטים מוכשרים במהלך ארבע שנים ללימודי תואר ראשון בכימיה ובחינוך דו ראשי, תואר שני ותעודת הוראה בחינוך במקצוע הנדרש למערכת החינוך: במהלך תקופת הלימודים מקבלים הסטודנטים פטור מלא משכר לימוד באמצעות מענק מותנה.(מותנה בעבודה במשרה מלאה במקצוע הוראה בתיכונים ובחטיבות הבניים).

מרכזת התכנית: גב' ענת אמסלם - יועצת מנהלית לתוכנית נחשונים בתואר ראשון. טלפון - 03-5318469, דוא"ל -Anat.Waichman@mail.biu.ac.il.