ה. תואר שני ללא תזה בכימיה (מסלול 84-511)

תמונת האמוד

 

הלימודים לתואר שני ללא תזה מיועדים לסטודנטים עובדים מהתעשיה או מורים לכימיה המעונינים להרחיב את ידיעותיהם ולשפר את מצבם בשוק העבודה. משך הלימודים הוא שלושה סמסטרים החל מסמסטר ב' (סמסטר ב', קיץ ,סמסטר א')  הלימודים יתקיימו בימי חמישי ושישי, בימי חמישי באוניברסיטה ובימי שישי בזום. לתכנית יוכלו להרשם סטודנטים בעלי תואר בוגר .B.Sc בכימיה ובמקצועות רלוונטים נוספים שממוצע הציונים שלהם הוא 76 ומעלה.

אוכלוסיות היעד של התכנית 

א. מורים לכימיה, פעילים ובעלי ניסיון 

ב. עובדי תעשיה הרוצים להתמקצע ולהגביר את הרלוונטיות בשוק העבודה .  

ג. בוגרים הרוצים להעמיק ידיעותיהם  בכימיה. 

דרישות קבלה  

תואר בוגר .B.Sc בכימיה ובמקצועות רלוונטים נוספים שממוצע הציונים שלהם הוא 76 ומעלה. הקבלה תתאפשר על סמך נתונים אישיים וועדת קבלה.  

משך הלימודים  

משך הלימודים הוא שלושה סמסטרים החל מסמסטר ב' (סמסטר ב', קיץ ,סמסטר א')  

הלימודים יתקיימו בימי חמישי ושישי, בימי חמישי באוניברסיטה ובימי שישי בזום. (*)
 

תוכנית הלימודים במסלול 84511 כימיה ללא תזה:

18 ש"ש (36 נ"ז) – כמפורט להלן:

14 ש"ש (28 נ"ז) – קורסי בחירה בתחום הכימיה.

4 ש"ש (8 נ"ז)- קורסי חובה כמופרט-

    2 ש"ש (4 נ"ז) – סמינריון.

    2 ש"ש (4 נ"ז) – עבודת גמר.

 

לימודי יסוד ביהדות: בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

קורסי השלמה: כפוף להחלטת וועדת ההוראה המחלקתית, יש לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף שנה"ל הראשונה.

 

הלימודים לתואר שני ללא תזה מתחילים בסמסטר ב'.

 

* יתכנו שינויים

מערכת לדוגמא : 

https://ch.biu.ac.il/he/node/2644 

תואר שני בלי תזה