ה. תואר שני ללא תזה בכימיה (מסלול 84-511)

הלימודים לתואר שני ללא תזה מיועדים לסטודנטים עובדים מהתעשיה או מורים לכימיה המעונינים להרחיב את ידיעותיהם ולשפר את מצבם בשוק העבודה. משך הלימודים הוא שלושה סמסטרים החל מסמסטר ב' (סמסטר ב', קיץ ,סמסטר א')  הלימודים יתקיימו בימי חמישי ושישי, בימי חמישי באוניברסיטה ובימי שישי בזום. לתכנית יוכלו להרשם סטודנטים בעלי תואר בוגר .B.Sc בכימיה ובמקצועות רלוונטים נוספים שממוצע הציונים שלהם הוא 76 ומעלה.

דרישות המחלקה במסלול כימיה בלי תזה (מסלול :(84-511

18 ש"ש (36 נ"ז) – כמפורט להלן:

14 ש"ש (28 נ"ז) – קורסי בחירה בתחום הכימיה.

2 ש"ש (4 נ"ז) – סמינריון.

2 ש"ש (4 נ"ז) – עבודת גמר.

אנגלית: תלמיד שלמד שפה זרה (אנגלית) במסגרת חובותיו לתואר הראשון יהיה פטור משפה זרה לתואר שני.

לימודי יהדות: בהתאם לדרישות האוניברסיטה ללימודי יסוד ביהדות בתואר שני.

קורסי השלמה: כפוף להחלטת וועדת ההוראה המחלקתית, יש לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף שנה"ל הראשונה.

 

הלימודים לתואר שני ללא תזה מתחילים בסמסטר אביב