מלגות נשיא

מלגאי נשיא פעילים- בקשות שוטפות

להגשת בקשות כגון: הארכה במועד הגשת הצעת מחקר, הארכה במועד הגשת הדיסרטציה, הארכה בגין לידה/הורות, בקשה לסיוע בהשתתפות בכנס, היתר עבודה.

באתר של מלגת נשיא תחת הכותרת "למלגאים פעילים- בקשות שוטפות" ניתן להוריד את טופס הפניה לוועדה ולאחר מילוי הטופס והחתמת המנחה וראש המחלקה יש להעלות את טופס הבקשה לאתר.

יולדות

אנא מלאי את הלינק הבא לאחר הלידה ולקראת סוף תקופת המלגה אם יש צורך בהארכה בעקבות חופשת הלידה יש להגיש בקשה דרך טופס הפניות לוועדה הכללי לכל הבקשות.

דוחות התקדמות

פעמיים בשנה, בתום כל סמסטר (במהלך החודשים פברואר ואוגוסט) נדרש מלגאי למלא דו"ח התקדמות על עבודתו, ובמקביל ממלא המנחה דו"ח מעקב על עבודת הסטודנט. 

הדו"חות השונים נבחנים ע"י הועדה המלווה הראשית להפסיק לימודיו של סטודנט שאיננו עומד בציפיות. 

ניתן להוריד את טופס דוח ההתקדמות במחקר מהאתר.

פרטי התקשרות עם המדור 

בניין 403, בתוך ביה"ס לתארים מתקדמים

טלפון: 03-5317661

דוא"ל: milgat.hanasi@mail.biu.ac.il