סגל מינהלי וטכני

English שלחו לחבר
צוות ניהולי
שם תפקיד טלפון
גב' חני רגב ע' ראש המחלקה 03-7384386
מזכירות
שם תפקיד טלפון
גב' רינה ראניה מרכזת מלגאים ומינויים 03-5318309/10
גב' לירון אביטן מזכירה בכירה, אחראית תארים מתקדמים 03-5318309/10
גב' אתי אפל מתאמת פרויקטים 03-5318309/10
גב' מיכל סימן טוב סטודנטית המחלקה
ספריה
שם תפקיד טלפון
מר דוד גורדון מנהל הספריה 03-531-8308
גב' אירינה פטרוב ספרנית 03-5318308
מנהל/ת מעבדת מחקר
שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום מנהלת: מעבדתו של ד"ר נסים 972-3-738-4539
ד"ר נעמי לוי מנהלת: מעבדתו של ד"ר אלבז 972-3-738-4253
שווק וקבלת סטודנטים
כותרת דוא"ל
ד"ר תמר טננבאום tennent@biu.ac.il