סגל מרכז המכשור המדעי

English שלחו לחבר
מזכירות
שם תפקיד טלפון
גב' רינה ראניה מרכזת מלגאים ומינויים 03-5318309/10
גב' לירון אביטן מזכירה בכירה, אחראית תארים מתקדמים 03-5318309/10
גב' אתי אפל מתאמת פרויקטים 03-5318309/10
ספריה
שם תפקיד טלפון
גורדון דוד מר דוד גורדון מנהל הספריה 03-531-8308
תמונת אירינה פטרוב גב' אירינה פטרוב ספרנית 03-7384053
מנהל/ת מעבדת מחקר
שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום מנהלת: מעבדתו של ד"ר נסים 972-3-738-4539
ד"ר נעמי לוי מנהלת: מעבדתו של ד"ר אלבז
שווק וקבלת סטודנטים
כותרת דוא"ל
ד"ר תמר טננבאום tennent@biu.ac.il