סגל מינהלי וטכני

צוות ניהולי

שם תפקיד טלפון
תמונה של חני רגב גב' חני רגב ע' ראש המחלקה 03-738-4386

מזכירות

שם תפקיד טלפון
תמונה של רינה ראניה גב' רינה ראניה מרכזת מלגאים ומינויים 03-531-8309/10
גב' לירון אביטן מזכירה בכירה, אחראית תארים מתקדמים 03-5318309/10
תמונה של אפל אסתר גב' אתי אפל מתאמת פרויקטים 03-5318309/10
גב' מיכל סימן טוב סטודנטית המחלקה

ספריה

שם תפקיד טלפון
גב' לריסה רודניצקי מנהלת הספריה 03-531-8308
תמונת אירינה פטרוב גב' אירינה פטרוב ספרנית 03-5318308

מנהל/ת מעבדת מחקר

שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום מנהלת: מעבדתו של ד"ר נסים 03-738-4539
ד"ר נעמי לוי מנהלת: מעבדתו של ד"ר אלבז 03-738-4253

שווק וקבלת סטודנטים

טלפון
ד"ר תמר טננבאום 972-3-531-8375