English שלחו לחבר

סגל מנהלי

מינהלת
שם תפקיד טלפון
Zohar גב' זהר ברק סגנית מנהלית 03-7384386
גב' רינה ראניה מרכזת מלגאים ומינויים 077-3063814
גב' לירון אביטן מזכירה בכירה, אחראית תארים מתקדמים 077-3063813
גב' שרה ליאת גיאת מתאמת מתענינים ותואר ראשון 077-3063815
ספריה
שם תפקיד טלפון
גורדון דוד מר דוד גורדון מנהל הספריה 03-531-8308
תמונת אירינה פטרוב גב' אירינה פטרוב ספרנית 03-7384053
עוזרת אקדמית לסגן ראש המחלקה
שם תפקיד טלפון
תמונה של ד"ר תמר טננבאום ד"ר תמר טננבאום עוזרת אקדמית לסגן ראש המחלקה 03-5318375
מנהלי מעבדות מחקר
שם תפקיד טלפון
ד"ר חגית אביב מנהלת מעבדה של פרופ' יעקב טישלר 03-7384515
ד"ר מיכל אייגנברג מנהלת מעבדתו של פרופ' יצחק מסתאי 03-7384367
תמונה של יפעת הראל ד"ר יפעת הראל מנהלת מעבדתו של פרופ' ג'אן-פאול ללוש 03-5317768/8307
תמונה של נטעלי חזנוב ד"ר נטעלי חזנוב מנהלת מעבדה של פרופ' חנוך סנדרוביץ 03-7384589
תמונה של ד"ר אתי טייבלום ד"ר אתי טייבלום מנהלת מעבדתו של פרופ' דניאל נסים 03-7384539
ד"ר נעמי לוי מנהלת מעבדתו של פרופ' ליאור אלבז 03-7384253
תמונה של אניה מוזיקנסקי גב' אניה מוזיקנסקי מנהלת המעבדה של פרופ' דוד זיתון 03-7384513
ד"ר סבטלנה פורמן מנהלת מעבדתו של פרופ' אמנון אלבק 03-5317972
ד"ר סילביה פיפרנו מנהלת מעבדתו של פרופ' חגי שפייזמן 03-7384254
nataly ד"ר נטלי פריינטה כהן מנהלת מעבדה של פרופ' בלהה פישר 03-5317785
ד"ר הדסה שקד מנהלת מעבדתו של פרופ' ירדן טשיל 077-929-3487
יועץ מחשוב
שם תפקיד טלפון
תמונה של מבשר כהן מר מבשר כהן יועץ מחשוב 03-531-7031