תנאי קבלה ללימודי תואר שני -תשפ"ד

תואר שני במסלול מחקרי (עם תזה)

תואר ראשון בכימיה בממוצע 80 לפחות.

מציאת מנחה

* בעלי ממוצע 82 ומעלה בכימיה, זכאים בתנאים מסוימים לפטור משכר לימוד למשך שתי שנות התואר (200%) וכן למלגת קיום.

בכפוף להחלטת וועדת ההוראה המחלקתית.

תואר שני במסלול עיוני (ללא תזה)

תואר ראשון בכימיה בממוצע 76 לפחות. 

* B.Sc בכימיה או במקצועות רלוונטים אחרים (באישור וועדת ההוראה המחלקתית)