תנאי קבלה ללימודי תואר שני

 

לקבלת מידע על תנאי קבלה ללימודי תואר שני לשנת תשפ"ג נא לפנות לדוא"ל:

 Chemistry.Office@biu.ac.il או טלפון: 077-3063813