שלחו לחבר

מכינה קדם אקדמית

מי שלא עומד בתנאי הקבלה למסלולי הכימיה השונים ומעוניין לשנות את מצבו, מוזמן להשתתף במכינה הקדם אקדמית המתאימה לו.

אוניברסיטת בר אילן מציעה מגוון מכינות קדם אקדמיות: מכינה בגרותית, מכינה ייעודית, ומכינה במקצוע מסויים. הציונים במכינה מחליפים את ציוני הבגרות לצורך קבלה לאוניברסיטה.

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר המכינה:

http://mechina-kda.biu.ac.il/

תנאי קבלה לכימיה - מכינה ייעודית למדעי החיים

תכנית לימודים של המכינות הייעודיות לשנה"ל תשע"ח
22.10.17-31.7.18

תאריך עדכון אחרון : 07/05/2018