מכינה קדם אקדמית

מי שלא עומד בתנאי הקבלה למסלולי הכימיה השונים ומעוניין לשנות את מצבו, מוזמן להשתתף במכינה הקדם אקדמית המתאימה לו.

אוניברסיטת בר אילן מציעה מגוון מכינות קדם אקדמיות: מכינה בגרותית, מכינה ייעודית, ומכינה במקצוע מסויים. הציונים במכינה מחליפים את ציוני הבגרות לצורך קבלה לאוניברסיטה.

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר המכינה:

http://mechina-kda.biu.ac.il/

תנאי קבלה לכימיה - מכינה ייעודית למדעי החיים