כימיה ופיסיקה דו חוגי

התכנית הדו חוגית פיסיקה וכימיה נועדה לתת מענה להתפתחות המואצת של מחקר בתחום הננו-טכנולוגיה בדגש על חומרים.

התכנית מיועדת בעיקר לתיכוניסטים מצטיינים.

 

תוכנית לימודים לשנת תשפ"ב

תוכנית לימודים לשנת תשפ"א - שנים א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תש"ף - שנים א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ט - שנה א'