כימיה ופיסיקה דו-ראשי

המסלול הדו-ראשי פיסיקה וכימיה נועד לתת מענה להתפתחות המואצת של מחקר בתחום הננו-טכנולוגיה בדגש על חומרים.

המסלול יקנה לסטודנטים כלים וידע רב בשני התחומים, בהבנתם ובאפשרות להמשך לתארים מתקדמים ללא השלמות בכל אחד מהתחומים.

 

תוכנית לימודים לשנת תשע"ט - שנה א'