כימיה ופיסיקה דו חוגי

המסלול הדו חוגי פיסיקה וכימיה נועד לתת מענה להתפתחות המואצת של מחקר בתחום הננו-טכנולוגיה בדגש על חומרים.

המסלול יקנה לסטודנטים כלים וידע רב בשני התחומים, בהבנתם ובאפשרות להמשך לתארים מתקדמים ללא השלמות בכל אחד מהתחומים.

 

תוכנית לימודים לשנת תשפ"ב

תוכנית לימודים לשנת תשפ"א - שנים א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תש"ף - שנים א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ט - שנה א'