כימיה תרופתית

המגמה לכימיה תרופתית מקנה לסטודנטים ידע נרחב בכל תחומי הכימיה בתוספת הכשרה מיוחדת בתחום הכימיה הפרמצבטית. במסגרת מגמה זו לומדים הסטודנטים, בנוסף למיגוון הקורסים בכימיה פיסיקה ומתמטיקה, גם קורסים ספציפיים הקשורים בכימיה של תרופות. בדומה לבוגרי המגמה המורחבת יכולים גם בוגרי המסלול התרופתי להמשיך את לימודיהם לתארים גבוהים בכימיה, לעבוד במעבדות מחקר ופיתוח או להשתלב בתעשיית הפרמצבטיקה.

תכנית הלימודים לשנת תשפ"ב

תכנית הלימודים לשנת תשפ"א שנה א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תש"ף - שנה א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ח - שנה א'שנה ב'שנה ג'שנה ג' (המשך)

תוכנית לימודים לשנת תשע"ז - שנה א'שנה ב'שנה ג'שנה ג' (המשך)

תוכנית לימודים לשנת תשע"ו -  שנה א'שנה ב'שנה ג'שנה ג' (המשך)

תוכנית לימודים לשנת תשע"ה -  שנה א'שנה ב'שנה ג'שנה ג' (המשך)