תנאי קבלה לתואר ראשון - תשפ"ד

לבדיקת סיכוי הקבלה, ניתן להיעזר במחשבון הערכת סיכויי הקבלה.

 

תנאי קבלה לבוגרי מוסדות חרדים: https://www.biu.ac.il/page/11454

תנאי קבלה לבעלי תעודות מחו"ל: https://www.biu.ac.il/page/9139 /  מתורגם לשפה האנגלית: https://www.biu.ac.il/en/page/9139

מידע נוסף ניתן לקרוא באתר מדור קבלת תלמידים.

 

הערות כלליות:

דרישות קבלה כלליות.

לחסרי בגרות בכימיה מומלץ קורס קיץ בכימיה.

שפות: אנגלית ועברית בהתאם לתנאי הקבלה של האוניברסיטה

כימיה דו חוגי

עליכם לענות על תנאי הקבלה של שתי המחלקות אליהם ברצונכם להירשם.