ד. תואר שני עם תזה בכימיה במגמת אנרגיה וקיימות (מסלול 84-415)

 

תואר שני עם תזה במגמת אנרגיה וקיימות-84415

המחלקה לכימיה משמשת ציר מרכזי בפיתוח של טכנולוגיות יצור, אגירה ושימוש באנרגיות בנות קיימא.

התואר מקנה הבנה ומבט רחב על טכנולוגיות אנרגיות בנות קיימא, השפעתן והתאמתן לסביבה. למידה של הכלים הדרושים לפיתוח טכנולוגיות אלו והבנת התחום מנקודת ראיה של דיסציפלינות שונות כגון רגולציה ומדעי כדור- הארץ.

מטרת המגמה היא לחשוף את תלמיד המחקר לאספקטים שונים של נושא הקיימות כדי ששיקולים של קיימות יקרינו על עבודת המחקר- תכנון המחקר, שאלת המחקר, ושיטות המחקר. במחלקה לכימיה ישנן קבוצות מחקר העוסקות בתחום ביניהן:

המעבדה של פרופ' זיתון - חוקרת חומרים מתקדמים לאגירת אנרגיה.

המעבדה של פרופ' אורבך - חוקרת אגירת אנרגיה בסוללות.

המעבדה של פרופ' אלבז - חוקרת תאי דלק.

המעבדה של ד"ר ברעד – חוקרת את תחום קטליזטורים ותאים פוטו-וולטאים.

המעבדה של פרופ' אליה גרינברג – חוקרת את תחום הבינה המלאכותית.

המעבדה של פרופ' מאיור - העוסקת בחישובים בקטליזה ואגירת אנרגיה.

המעבדה של פרופ' נוקד - חוקרת אגירת אנרגיה בעזרת סוללות.

המעבדה של פרופ' סלומון - חוקרת את תחום הפוטוניקה.

מעבדות אלו ועוד מקדישות את המחקרים שלהם לנושאים בלב העשייה של הקיימות, והם מעוניינים לקבל אליהם תלמידי מחקר בעלי השכלה והכשרה בנושא זה מתוך תקווה שהשילוב יביא לסינרגיזם בין התחומים.

התואר מתאים לכימאים, מהנדסים, וסטודנטים לתארים גבוהים בדיסציפלינות שונות, בכפוף להחלטת וועדת ההוראה המחלקתית (כל מועמד נדון באופן פרטני ונבדק גיליון הציונים שלו).

דרישות המחלקה במגמת כמו-אינפורמטיקה מסלול :(84-415)

14 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

7 ש"ש (14 נ"ז) – קורס חובה מתוכם-

2 ש"ש (4 נ"ז) – סמינריון  (סמינריון אחד במהלך התואר).

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

3 ש"ש (6 נ"ז)- קורסי חובה במסלול.

7 ש"ש (14 נ"ז) – קורס בחירה- 

5-7 ש"ש (10-14 נ"ז) – קורסי בחירה מהמחלקה לכימיה.

0-2 ש"ש (0-4 נ"ז) – קורסי בחירה מאשכול קיימות.

רישום לקוד תזה בשנה השנייה

תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה במגמת אנרגיה וקיימות - 84415- תשפג

תוכנית לימודים לשנת תשפ"ד