ד. תואר שני עם תזה בכימיה במגמת אנרגיה וקיימות (מסלול 84-415)

המחלקה לכימיה משמשת ציר מרכזי בפיתוח של טכנולוגיות יצור, אגירה ושימוש באנרגיות בנות קיימא. התואר מקנה הבנה ומבט רחב על טכנולוגיות אנרגיות בנות קיימא, השפעתן והתאמתן לסביבה. מלבד לימודי כימיה גם הבנת התחום מנקודת ראיה של תחומים נוספים כגון רגולציה ,מדעי כדור- הארץ ועוד.

התואר מתאים לכימאים, מהנדסים, וסטודנטים לתארים גבוהים בדיסציפלינות שונות, בכפוף להחלטת וועדת ההוראה המחלקתית.

דרישות המחלקה במגמת אנרגיה וקיימות (מסלול (84-415