הנחיות מחלקתיות

שנה"ל תשפ"ד 2023-2024

הנחיות לרישום עבור תלמידי תואר ראשון במחלקה לכימיה

 

לקראת שנת הלימודים תשפ"ד, המחלקה לכימיה מברכת את הסטודנטים החדשים והוותיקים בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

 

כללי

יש לקרוא בעיון את כל ההנחיות.

דף ההנחיות אינו מחליף את ידיעון האוניברסיטה ובמקרה של סתירה בין השניים- ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

שנת הלימודית האקדמית תשפ"ד  תחל אי"ה ביום רביעי, ג' חשון תשפ"ד 18.10.23.

 

אופן הרישום לקורסים

הרישום לקורסים נעשה דרך מערכת האינ-בר בלבד, יש לבחור ייעוץ וירטואלי.

עליכם להיכנס לכל אשכול קורסים המוצג בפניכם במערכת האינ-בר ולהירשם לקורסים לפי מכסת השעות בתוכנית.

שימו לב שהרישום לקורסים בכימיה, בתחילת השנה, הוא לקורסים שנתיים ולסמסטר א' בלבד.

בתקופת השינויים של סמסטר ב' עליכם להירשם לקורסים של סמסטר ב' במידה ועניתם על דרישות הקדם.

נא לשים לב בעת הרישום לקורס ביהדות/ כללי, שהוא אינו מתנגש עם קורס חובה המתקיים בסמסטר ב'.

האחריות על בניית המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים, לרבות קורסי יהדות ואנגלית, חלה על הסטודנט גם אם התבצעה ע"י נציג המחלקה.

במהלך תקופת השינויים ניתן להירשם או לבטל רישום, לאחר סיום תקופת השינויים תחויבו בכל הקורסים אליהם אתם רשומים במערכת.

הרישום נעשה על בסיס מקום פנוי ובתנאי שעומדים בתנאי הקדם של הקורס.

 זמני הרישום

חלונות הזמן מפורסמים באינ-בר.

 תנאי קדם

החל משנה א' סמסטר ב' ישנם תנאי קדם לקורסים.

ישנם קורסים שהם תנאי קדם לקורסים רבים וכשלון בהם עלול לפגוע בהתקדמות/ בהמשך הלימודים.
סטודנט שהצליח להירשם לקורס מבלי שעמד בתנאי הקדם שלו, המחלקה רשאית לבטל את הרשמתו ללא הודעה.

 

תנאי מעבר לשנה ב'- ציון "עובר" בקורסים הבאים: 84101, 84102, 84103, 84104.

לוח בחינות

מועדי הבחינות מעודכנים באינ-בר.

תכנית הלימודים

עליכם להירשם לכל הקורסים המופיעים בתוכנית הלימודים על פי שנת הלימודים בה התקבלתם ללימודים, יש להירשם לכל קורסי החובה (הרצאה + תרגיל), קורסי בחירה, סמינריון ומעבדות.

בתואר הראשון במסלול כימיה חד חוגי, הלימודים בשנה א' ו-ב' זהים בכל המגמות, בשנה ג' קורסי החובה והבחירה שונים בין מגמה למגמה.

 מסלולי הלימוד לתאר ראשון בכימיה

1.       תואר ראשון חד חוגי בכימיה (B.Sc) : בתום השנה השנייה ניתן לבחור במגמות הבאות: כימיה חג חוגי, מגמת כימיה תרופתית, כימיה של חומרים, אנרגיה וננו טכנולוגיה, כימיה עם מגמה              של מדעי הנתונים וכימיה במסלול רוקחות (תואר כפול).

היקף הנק"ז בהתאם למסלול הנבחר.

84101 היקף נק"ז במחלקה 76.

84102 היקף נק"ז במחלקה 75

84103 היקף נק"ז במחלקה 75

84106 היקף נק"ז במחלקה 75

84112 היקף נק"ז במחלקה 73

2.      84250 כימיה דו חוגי מובנה בשילוב עם הפקולטה למדעי החיים, היקף נק"ז במחלקה 39.5.

3.      84260 כימיה דו חוגי לא מובנה עם מחלקות אחרות המציעות דו- חוגי, היקף נק"ז במחלקה 54.5.

חובות נוספים לתואר

יהדות:  במסגרת הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים נדרשים ללמוד קורסי יהדות (ובמקרים מסויימים קורסים כללים) בהיקף 10 ש"ש. לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

אנגלית: חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה. למידע נוסף יש לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה.

הבעה עברית: סטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יידרש ללמוד קורס הבעה בשנה הראשונה ללימודיו, לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות למחלקה ללשון עברית.

קורסים כללים: למידע באתר מנהל הסטודנטים.

 

רק לאחר השלמת כל הדרישות האקדמיות במחלקות הרלוונטיות, סיום חובת לימודי יסוד ביהדות, אנגלית, הבעה וקורסים כלליים בהצלחה ניתן יהיה לקבל את הזכאות לתואר ראשון במידה וכל תשלומי שכר הלימוד הנדרשים הוסדרו.

 

הנחיות לסטודנטים שנה א'

בתקופת הרישום עליכם להירשם לקורסים שנתיים ולקורסים הנלמדים בסמסטר א', בתקופת השינויים של סמסטר ב'  יש להירשם לקורסים הנלמדים בסמסטר ב', בתנאי שעונים על תנאי הקדם של הקורסים.

שימו לב, לפני ההרשמה לקורסים שנתיים ביהדות או קורס כללי עליכם לשריין את מועדי קורסי החובה של סמסטר ב'.

סטודנטים המעוניינים לעבור למסלול כימיה- רוקחות

בתום שנה ב' יש להגיש בקשה באינ-בר לעבור למסלול כימיה- רוקחות (84112).

מס' המקומות במסלול מוגבל והמעבר מותנה בממוצע ציונים 85 לפחות וכפוף להמלצת המחלקה.

כחלק מדרישות המסלול עליכם ללמוד בשנה א' את קורס  80103 ביולוגיה של התא.

לשם כך נפתח עבורכם אשכול בשנה א' "קורס בחירה- רשות".

סטודנטים הרשומים למסלול דו חוגי כימיה- מדעי החיים 84250 ומעוניינים ללמוד במסלול קדם רפואה נפתח עבורכם אשכול "קורסי בחירה- רשות" עליכם להירשם לקרוס 84108 סטטיסטיקה. שימו לב שדרישה זו היא מעבר לדרישות התואר ותחויב בנפרד.

תנאי מעבר לשנה ב'

עליכם להירשם בשנת הלימודים הראשונה לכל קורסי החובה של שנה א ולתרגולים.

עליכם לקבל ציון עובר בקורסים הבאים:

84101 כימיה כללית א'

84102 כימיה אי-אורגנית

84103 כימיה כללית ב'

84104 מבוא לכימיה אורגנית

עליכם להשתתף בכל קורסי החובה של אותה שנה, חלק מהקורסים מהווים דרישות קדם להמשך הקורסים הבאים. מומלץ לחלק את דרישות היהדות והקורסים הכללים באופן שווה בין שנות הלימוד.

הנחיות לסטודנטים בשנה ב'

בתקופת הרישום עליכם להירשם לקורסים שנתיים ולקורסים הנלמדים בסמסטר א', בתקופת השינויים של סמסטר ב'  יש להירשם לקורסים הנלמדים בסמסטר ב', בתנאי שעונים על תנאי הקדם של הקורסים.

שימו לב, עליכם לשריין את מועדי קורסי החובה של סמסטר ב' טרם הרשמתכם לקורסים שנתיים ביהדות או קורסים כלליים . מערכת הלימודים של סמסטר ב' מופיעה באתר המחלקתי.

עליכם להשתתף בכל קורסי החובה של אותה שנה, חלק מהקורסים מהווים דרישות קדם להמשך הקורסים הבאים. מומלץ לחלק את דרישות היהדות והקורסים הכללים באופן שווה בין שנות הלימוד.

בתום השנה השנייה ללימודים, סטודנטים הרשומים למסלול 84101 כימיה חד חוגי, יכולים להגיש בקשה לשינוי מגמה, לאחר שהמגמה תעודכן במערכת האינ-בר יפתחו עבורכם אשכולות קורסי חובה ובחירה בהתאם למגמה בה בחרתם.

הנחיות לסטודנטים בשנה ג'

עליכם לוודא שהינכם רשומים למגמה בה בחרתם על מנת שיפתחו עבורכם אשכולות קורסי החובה והבחירה במסלול.
84101 כימיה חד חוגי

84102 כימיה חד חוגי במגמה תרופתית

84103 כימיה חד חוגי במגמת חומרים

84106 כימיה חד חוגי במדעי הנתונים

מסלול 84112 כימיה תרופתית- רוקחות (הגשת בקשה במערכת האינ-בר)

בתעודת הסיום לא מופיע שם המגמה.

על מנת לקבל זכאות לתואר אקדמי עליכם להשלים את כלל החובות הלימודיים ולצבור את מספר נקודות הזכות הנדרשות בהתאם לכל מסלול.

דרישות לסיום התואר - עליכם לוודא שסיימתם את כל החובות שלכם במחלקה ו/או מחלקות בהם אתם לומדים ובנוסף סיימתם את כל החובות הנוספות בלימודי יסוד ביהדות, אנגלית כשפה זרה, עברית, וקורסים כללים כפי שמפורט בחוברת הרישום בשנה בה התקבלתם ללמודים.

 סוגי הקורסים במחלקה לכימיה

1. קורסי חובה: יש להירשם לכל קורסי החובה המופיעים בתוכנית. לחלק מהקורסים ישנם קורסי תרגול המתלווים אליהם ויש להירשם אליהם במקביל.

2. מעבדות: קורסי מעבדה מעשיים שחובה להירשם אליהם, מעבדה נלמדת בהיקף 4 שעות סמסטריאליות מזכה ב1 נק"ז .

3. קורסי בחירה: משתנים בהתאם למגמה בה בחרתם (שנה ג').

4. סמינריונים: יש להירשם לסמינריון החל משנה ג'.

5. שעות מחלקה: שעות מחלקתיות קבועות במערכת לקורסי השלמה, בחנים. לא נכלל בנ"ז ולא מחויב בשכ"ל. חובה להירשם.

6. תגבור: אינו מזכה בנק"ז

 מערכת שעות ורשימת קורסים

להלן קישור למערכת שעות ורשימת קורסים בהתאם לשנת הלימוד:

שנה א, ב, ג: מערכת שעות ורשימת קורסים חובה ובחירה

 

ט.ל.ח

 

אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה בבניית המערכת ומקווים לשנת לימודים מרתקת ומאתגרת!