BIU Campaign
המחלקה לכימיה נמצאת בתנופת התפתחות חסרת תקדים, בזכות גיוסם של חוקרים צעירים רבים, התרחבות לשטחי מחקר חדשים, והקמת מרכז הננו (BINA) אשר מהווה מוקד למחקר בין-תחומי בננוטכנולוגיה ובמדעי החומרים. המחלקה מציעה שלושה מסלולי לימוד לתואר ראשון: מסלול כללי (כימיה מורחבת), כימיה תרופתית , וכימיה של חומרים וננוטכנולוגיה. המשך...
יצירת קשר