קורסי בחירה לתואר שני עם תזה- חלוקה לאשכולות

שלום רב,

להלן חלוקת קורסי הבחירה בתואר שני לפי אשכולות: אורגנית- תרופתית, פיזיקלית- חומרים ואנליזה.

המידע עשוי ליסייע לסטודנטים הרשומים למסלולים בהם יש דרישה ללמוד 2 נק"ז לכל הפחות מכל אשכול כדוגמאת מסלול 84101 תואר שני עם תזה.

הרשימה כוללת ומכילה גם קורסים קורסים שאינם נפתחים השנה, אין בפרסום זה התחייבות מצד המחלקה לפתוח אותם בשנים הבאות.

רשימה הקורסים המופיעה באשכולות באינבר, היא הקובעת והמחייבת במקרה של סתירה.

אורגנית תרופתית

84310   כימיה אורגנית פיסיקלית

84318   כימיה של מערכות בילוגיות א

84319   כימיה של מערכות בילוגיות ב

84328   כימיה חישובית

84629   הערכת סיכונים טוקסיקולוגית של אי-ניקיונות בתרופות

84639   פפטידים: סינתזה, מבנה ופעילות ביולוגית

84845   פרמקולוגיה מולקולרית כבסיס לתכנון תרופות

84887  כימיה של ביופולימרים

 

פיזיקלית חומרים

84354 מבוא למצב המוצק בכימיה

84633   חומרים ותהליכים מתקדמים במיקרו-אלקטרוניקה

84638   מבוא לאנרגיה מתחדשת

84641   תהליכי ייצור מתקדמים

84808   כימיה של חומרי הבניין

84850   אלקטרוכימיה

84859   ממשקים בין מתכות ומוליכים למחצה

 

84863   מעבדה מתקדמת בננוטכנולוגיה

84864   מקורות כח אלקטרוכימיים

84878   מבוא להנדסה כימיה

84893   פולימרים בכימיה

84895   מצב מוצק בכימיה ב'

84900   קינטיקה של חומרים 1

84901   מבוא לננו חומרים

84910   קינטיקה של חומרים 2

84923   קטליזטורים לדלקים חלופיים

84943   ננו חומרים במתקנים להמרת אנרגיה

84960   בחינה קריטית של טכנולוגיה לאנרגיה מתחדשת

84974   אנרגיה וקיימות סביבתית

84947   מבוא לאנרגיות בנות קיימא

84985  מבוא לטכנולוגיות תאי דלק

אנליזה

84330   מודלים מתמטיים

84631   שרטוט והכנת מודלים תלת ממדיים

84637   שיטות ספקטרוסקופיות בביופיזיקה

84635   אופטיקה יסודות ויישומים

84640   כימיה של טיפול במים ותהליכי הפרדה

84642   עיבוד, ניתוח והצגת נתונים בשפת פייתון

84781   כימיה אנליטית מתקדמת

84846   מבוא לכמו-אינפורמטיקה

84857   אנליזה של פני שטח

84907   חשיבה יצירתית במדעי הכימיה והחומרים

84940   מס-ספקטרומטריה

84967   פוטוכימיה

84976   אנליזה של טכנולוגיות אנרגיה

84990   מבוא לתהודה מגנטית אלקטרונית

84994   אנליזת חומרים בערת קרן יונים (IBA)84992  שיטות סימולציה מתקדמת בכימיה ביולוגיה ומדע החומרים

84996 תהודה מגנטית גרעינית ויישומיה בכמיה אורגנית

84997   ספקטרוסקופיה מגנטית

ט.ל.ח

*יתכנו שינויים