יחידת תהודה מגנטית גרעינית

Nuclear Magnetic Resonance - NMR

NMR picture

טכניקת תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג) משתמשת במגנטים על מוליכים על מנת למדוד גרעינים של חומרים שונים, אשר מסתדרים בכיוון השדה המגנטי, ומשנים את כיוונם בחשיפה לגלי רדיו ויוצרים אותות שמתורגמים לספקטרומים שמאפשרים פיענוח המבנה, ההרכב והסטוכיומטריה שלהם.

יחידת תמ"ג כוללת 6 מגנטים של חברת ברוקר בתדרים (עבור פרוטונים) של 200-700 מגההרץ כאשר שני מכשירים ( 200  ו-500 מגההרץ ) ייעודיים למדידת מוצקים ואחר ( 700 מגההרץ) עם קריו-פרוב מאפשר עבודה עם חלבונים ודוגמאות בריכוז נמוך.

היחידה משמשת את המחלקה לכימיה ומחלקות נוספות באוניברסיטה.

כמו כן נותנת היחידה שרות הרצת דוגמאות ופיענוח לכל האוניברסיטאות ולתעשייה .

היחידה ממוקמת בבניין כימיה (211) חדרים 02, 05

 

ליצירת קשר:

ד"ר קרן קינן-אדמסקי, ראש יחידת תמ"ג

03-5317348 keinank@biu.ac.il

ד"ר מיכל אפרי

 03-5318304  afrimi@biu.ac.il

ד"ר הוגו גוטליב

03-5318828  Hugo.Gottlieb@biu.ac.il

 

Main use

Model

1H frequency

solid-state CPMAS and multinuclear NMR

Bruker Avance III

200 MHz

1D and 2D NMR
nuclei: 
1H, 13C

Bruker Avance III

300 MHz

1D and 2D
 multinuclear NMR

Bruker Avance III

400 MHz

1D and 2D NMR
nuclei: 
1H, 13C, 31P

Bruker Avance II+

500 MHz

solid-state CPMAS and multinuclear NMR

Bruker Avance III

500 MHz

1D and 2D NMR - Cryoprobe  nuclei: 1H, 13C,15N (indirectly)

Bruker Avance III

700 MHz

 

טפסים:

הזמנת שרותי מעבדה ע"י גורמי חוץ  (docx)