ג. תואר שני בכימיה במגמת ננו טכנולוגיה (מסלול 84-430)

תחום הננוטכנולוגיה,ננו כימיה וחומרים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן הינו מוביל עולמי בחידושים מבוססי-ננו בתחומי האנרגיה, הכימיה ה"ירוקה", המחשבים, התקשורת והרפואה. התחום מתמקד בעיקר בפיתוחים של חומרים בגודל ננומטרי של עד 100 ננומטרים (1 ננומטר=10-9 מטר). ​

דרישות המחלקה בתואר שני בכימיה במגמת ננו טכנולוגיה (מסלול 84-430):

18 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

4 ש"ש (8 נ"ז) – קורסי חובה בננו טכנולוגיה (מבוא למעבדה).

2 ש"ש (4 נ"ז) – סמינריון בתחום ההתמחות בשנה א' (סמינריון אחד במשך התואר).

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

2 ש"ש (4 נ"ז) – קורסי בחירה מסלול בחירה של המחלקה לכימיה.

5 ש"ש – רישום לקוד תזה בשנה השנייה.