מידול מולקולארי ותכנון חומרים מונחה מחשב

שימוש בתוכנות מחשב למידול מולקולארי הוא בעל פוטנציאל מוכח לייעול תהליכי פיתוח שונים כגון תרופות וננו-חומרים. במחלקה לכימיה נבנתה פלטפורמה חישובית מתקדמת, הן ברמת החומרה והן ברמת התוכנה, המאפשרת מגוון רב של חישובים מבניים ואנרגטיים (חישובים קוונטיים, מינימיזציה אנרגטית, חיפושים קונפורמציוניים, דינאמיקה מולקולארית, עיגון, מידול סטטיסטי ועוד) על מערכות מולקולאריות החל מרמת האטום וכלה ברמת תא היחידה הגבישי. החישובים מבוצעים במספר קבוצות מחקר בעלות ניסיון רב שנים בכימיה חישובית הן באקדמיה והן בתעשייה. 
 
לפרטים: