קטלוג הספרייה

 קטלוג בר אילן  - הקטלוג המיוחד של רשת הספריות                                             

 הדרכות וירטואליות  לשימוש בקטלוג בר אילן:

                                                      1. איתור ספר לפי כתר, לפי שם מחבר, לפי נושא

                                                      2. איתור מאמר מתוך כתב-עת מודפס, מתוך כתב-עת אלקטרוני, מתוך קובץ   

קטלוגים מאוחדים :

                                                      הקטלוג המאוחד של הספריות בישראל  (ULI) 

                                                      הקטלוג מאוחד לכתבי עת (ULS)

                                                       הקטלוג המאוחד לכתבי-עת אלקטרוניים (ULE) - גישה באמצעות ALEPH

                                                      הקטלוג המאוחד לכתבי-עת אלקטרוניים (TDNet - (ULE

כיצד ניגשים למשאבים אלקטרוניים

 

ספריות וקטלוגים אחרים בישראל:

                                                      רשת הספריות  בישראל - קטלוגים

                                                      רשת הספריות בישראל - אתרי הספריה

                                                      ספריות המאגד הישראלי (קטלוגים של מכללות בישראל)

 

ספריות בעולם:

                                                      LibWeb

                                                      WorldCat

                                                      Library of Congress