ספרים חדשים

English שלחו לחבר
 
 

ספרים חדשים שנרכשו בספרייה בשנת 2020

Quantitative Chemical Analysis / Daniel C. Harris

Ninth edition

Macmillan Learning, 2015

545 HAR q9

 

Intermolecular and Surface Forces / Jacob N. Israelachvili

Second edition

Academic Press; 2nd edition (January 6, 1992)

541.226 ISR i2

ספרים חדשים שנרכשו בספרייה בשנת 2019

 

Handbook of conducting polymers : conjugated polymers / edited by Terje A. Skotheim and John Reynolds

Third edition

Boca Raton, Fla. : CRC, 2007

620.192 HAN 2007

 

Chemoinformatics : basic concepts and methods / edited by Thomas Engel and Johann Gasteiger

Weinheim : Wiley-VCH, [2018]

542.85 CHE 2018

 

Applied chemoinformatics : achievements and future opportunities / edited by Thomas Engel and Johann Gasteiger

Wiley-VCH ; 2018

542.85 APP 2018

 

Hybrid MR-PET imaging : systems, methods and applications / N. Jon Shah

Croydon, UK : Royal Society of Chemistry, [2019].

616.07548 HYB 2019

 

ספרים חדשים שנרכשו בספרייה בשנת 2018

 

Rare earth coordination chemistry : fundamentals and applications / editor Chunhui Huang

Singapore : John Wiley & Sons, [2010].

546.41 RAR 2010

 

Investigation of properties of conducting polymers / by R.S. Kohlman, J. Joo and A.J. Epstein ; edited by S. Carter

[Palm Springs, Calif.] : Wexford, 2008

547.7 KOH i

 

Understanding nanomaterials / Malkiat S. Johal, Lewis E. Johnson

Second edition

Boca Raton, FL : CRC Press, [2018]

620.115 JOH u2

 

Synthesis of inorganic materials / Ulrich Schubert and Nicola Husing

3rd completely revised and enlarged edition

Weinheim : Wiley-VCH, [2012]

541.39 SCHU s3

 

Polymer Chemistry,  2017

by Sebastian Koltzenburg (Author),‎ Michael Maskos (Author),‎ Oskar Nuyken (Author),‎ Karl Hughes (Translator),‎ Rolf Mülhaupt (Foreword),‎ & 1 more

Springer, 2017

547.7 KOL p

תמונת הספר

 

Chemistry of Pyrroles 1st Edition

by Boris A. Trofimov (Author),‎ Al'bina I. Mikhaleva (Author),‎ Elena Yu Schmidt (Author),‎ Lyubov N. Sobenina (Author)

Boca Raton, Florida: CRC Press, 2016, ©2015

547.593 TRO c

תמונת הספר

 

Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solutions

by Marcel Pourbaix

Houston: National Association of Corrosion Engineers, c1974

541.372 POU a2

תמונת הספר

 

Organic synthesis

4th Edition

by Michael B. Smith

London, United Kingdom; Academic Press is an imprint of Elsevier, [2017]

542.2 SMI o4

תמונת הספר

 

Strategic applications of named reactions in organic synthesis: background and detailed mechanisms / by László Kürti and Barbara Czakó

Amsterdam; Elsevier Academic Press, 2017 ©2005

547.2 KUR s

תמונת הספר

 

הסתברות : מכילה 157 בעיות עם פתרונות מפורטים / תלמה לויתן, אלונה רביב

מהד' ב

תל אביב : עמיחי, (1997)

519.2 לוי.הס תשנ"ז

תמונת הספר

 

הסקה סטטיסטית / אלונה רביב, תלמה לויתן

מהד’ ב מעודכנת

(נתניה) : עמיחי, [2007]

519 רבי.הס תשס"ז

תמונת הספר

 

  

ספרים אלקטרוניים

 

Mass spectrometry  [electronic resource]: principles and applications / Edmond De Hoffmann, Vincent Stroobant

Third edition

Hoboken, N.J. : Wiley; 2007 ©2007

Limited User Access (3 Copies Available)

תמונת הספר

 

Encyclopedia of electrochemistry research [electronic resource] / Jonathan R. Coleman, editor

[Hauppauge] N.Y. : Nova Science Publishers, 2012

תמונת הספר

 

Applied electrochemistry [electronic resource] / Vijay G. Singh, editor

New York: Nova Science Publishers, 2010

תמונת הספר

 

Organic chemistry [electronic resource]Bruice, Paula Yurkanis 

Eighth edition. Global edition

[Upper Saddle River, NJ]: Pearson, [2017]

Restricted to subscribers and limited to one user at a time

תמונת הספר

 

ספרים חדשים שנרכשו בספרייה בשנת 2017

 

General chemistry: principles and modern aplications / Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette

Eleventh edition

540 PET g11

תמונת הספר

  

Organic chemistry / Paula Yurkanis Bruice

Harlow, Essex, England: Pearson Education Limited, [2017].

1336 pages: illustrations (black and white, and colour); 28 cm.

תמונת הספר

 

Organic Synthesis / Michael B. Smith

Academic Press; 4 edition (November 22, 2016).

542.2 SMI o4

תמונת הספר

 

Nanobiomaterials in Drug Delivery: Applications of Nanobiomaterials, 1st Edition

by Alexandru Mihai Grumezescu (Editor)

Amsterdam: Elsevier, [2016]

620.115 NAN 2016

תמונת הספר

 

Proton Exchange Membrane Fuel Cells: Contamination and Mitigation Strategies (Green Chemistry and Chemical Engineering)

Aby Hui Li and Shanna Knights

CRC Press; 1 edition (April 14, 2010)

621.312429 PRO 2010

תמונת הספר

 

Fundamentals of materials for energy and environmental sustainability

edited by David S. Ginley and David Cahen

Cambridge: Cambridge University Press, 2012

[electronic resource]

תמונת הספר

 

Electrochemistry and Electrochemical Engineering

An Introduction by Alan C. West (Author)

[New York, N.Y.?]: Alan C. West, 2013

541.37 WES e

תמונת הספר

 

Electrochemistry

2nd Edition

by Carl H. Hamann (Author), Andrew Hamnett (Author), Wolf Vielstich (Author)

[Weinheim: Wiley-VCH], 2007

541.37 HAM e2a

תמונת הספר

 

Why chemical reactions happen 

James Keeler and Peter Wothers

Oxford: Oxford University Press, 2009

541.39 KEE w

תמונת הספר

 

Heterogeneous Catalysis and its Industrial Applications 1st ed.

by Martin Schmal (Author)

Springer, 2016

541.395 SCHM h

תמונת הספר

 

Sample Preparation Handbook for Transmission Electron Microscopy: methodology

by Jeanne Ayache [and four others]; foreword by Ron Anderson

Springer, 2010

AYA s 502.825

תמונת הספר

 

ספרים שהתקבלו בספרייה בשנת 2016 כמתנה

 

Solutions to Red Exercises, Chemistry the Central Science, 8th Edition

 Roxy Wilson, Theodore E Brown, Eugene H. Lemay, Bruce E. Bursten

Upper Saddle River, NJ:  Prentice Hall, c 2000

540.76 WIL s

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

Practical Skills in Chemistry – two copies

John Dean, Alan M Jones, Rob Reed, & 3 more

Harlow: Prentice Hall, 2002

542 DEA p

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

The G-protein linked receptor Factsbook

Steve Watson, Steve Arkinstall

London; San Diego: Academic Press, [1994]

572.696 WAT g

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essential Mathematics for Chemists

John Gormally

England; New York: Prentice Hall, 2000

540.1 GOR e

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction to Quantum Mechanics in Chemistry

Mark A. Ratner, George C. Schatz

Upper Saddle River, NJ:  Prentice Hall, c 2001

541 RAT i

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

Directory of Graduate Research 1999

[Washington, DC]: American Chemical Society,  c 1999

540.72 DIR 1999

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical Chemistry: Principles and Applications in Biological Sciences, 4th Edition

Ignacio Tinoco Jr., Kenneth Sauer, James C. Wang, Joseph D. Puglisi

Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  c 2002

541.3 TIN p4  

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

Chemistry, third edition

John McMurry, Robert C. Fay

Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, c 2001

540 MAC-MUR c3 

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

Principles of Physical Chemistry

Lionel M. Raff

Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, c 2001

541 RAF p

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

ספרים חדשים שנרכשו בספרייה בשנת 2016

Industrial Organic Chemicals, 3rd Edition

Harold A. Wittcoff, Bryan G. Reuben, Jeffery S. Plotkin

Hoboken, New Jersey: Wiley, c 2013

661.8 WIT i3

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkins' Physical Chemistry

Peter Atkins, Julio de Paula

Oxford: Oxford University Press, [2014]

541.3 ATK a10   

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

Student Solutions Manual to Accompany Atkins' Physical Chemistry 10th edition

Charles Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta

Oxford: Oxford University Press, [2014]

541.3 ATK a10

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

CRC handbook of chemistry and physics 97th Edition

editor in chief: W.M. Haynes; associate editors: David R. Lide, Thomas J. Bruno

Boca Raton, Florida: CRC Press, [2016]

541 CRC 2016   

תמונת הספר

 

Solutions Manual for General Chemistry: Principles and Modern Applications 10th Edition

Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette

Toronto, Ont. : Pearson Canada, [2011]

540 GEN 2011

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

Quantum Chemistry 7 Edition

Levine, Ira N.

Delhi: PHI Learning Private Limited, [2014]

541.383 LEV q7

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

Physical Chemistry: Pearson New International Edition, Third edition

Thomas Engel, Philip Reid

Harlow, Essex: Pearson Education Limited, [2014]

541.3 ENG p3

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

Inorganic Chemistry: Pearson New International Edition, Fifth Edition

Gary L. Miessler, Paul J. Fischer, Donald A. Tarr

Boston : Pearson, [2014].

546 MIE i5   

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

Organometallics and Catalysis: an introduction

Manfred Bochmann

Oxford: Oxford University Press, [2015]

547.05 BOC o

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

X-ray crystallography

William Clegg

Oxford: Oxford University Press, [2015]

 548.83 CLE x2 

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

The Chemistry Companion  

Fischer-Cripps, Anthony C.

Boca Raton, FL: CRC Press, [2012]

540 FIS-CRI c

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים

תמר רז-נחום, רפאל דוד לוין

(רעננה) : (האוניברסיטה הפתוחה), (תשס"ח)

541.394 רז-נחו.די תשס"ח

תמונת הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

חשמל ומגנטיות: חוברת שאלות ותשובות

עדי ארמוני, יוסף ורבין

(תל-אביב): אוניברסיטה פתוחה, (תשנ"ט 1988)

537 פרס חש. בכ תשנ"ט

תמונת הספר