כימיה כמקצוע ראשי לא מובנה

תכנית זו כוללת את רוב הקוסים של מסלול כימיה מורחב, במקביל לקורסים במסגרת תכנית ממסלול משני במחלקה אחרת. מסלול זה מכשיר את הסטודנט למחקר בכימיה.

ניתן להמשיך מסלול זה לתואר שני.

 

תכנית הלימודים לשנת תשפ"ב

תכנית הלימודים לשנת תשפ"א שנה א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תש"ף - שנים א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ח - שנה א'שנה ב'שנה ג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ז - שנה א'שנה ב'שנה ג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ו - שנה א'שנה ב'שנה ג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ה - שנה א'שנה ב'שנה ג'