כימיה דו חוגי לא מובנה

תכנית זו כוללת את רוב הקורסים של מסלול כימיה מורחב, במקביל לקורסים במסגרת תכנית דו חוגי במחלקה אחרת (מדעים, אמנות, לוגיסטיקה, יהדות ועוד.) מסלול זה מכשיר את הסטודנט למחקר בכימיה.

ניתן להמשיך מתכנית זו  לתואר שני בכימיה  או להשתלב בשוק העבודה.

 

תכנית הלימודים לשנת תשפ"ג

תכנית הלימודים לשנת תשפ"ב

תכנית הלימודים לשנת תשפ"א