כימיה כמקצוע ראשי

English שלחו לחבר

תכנית זו כוללת את רוב הקוסים של מסלול כימיה מורחב, במקביל לקורסים במסגרת תכנית ממסלול משני במחלקה אחרת. מסלול זה מכשיר את הסטודנט למחקר בכימיה.

ניתן להמשיך מסלול זה לתואר שני.

תוכנית לימודים לשנת תש"ף - שנים א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ח - שנה א'שנה ב'שנה ג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ז - שנה א'שנה ב'שנה ג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ו - שנה א'שנה ב'שנה ג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ה - שנה א'שנה ב'שנה ג'