כימיה של חומרים, במגמת אנרגיה וננוטכנולוגיה

תמונת ההודעה

 

כימיה של חומרים, במגמת אנרגיה וננוטכנולוגיה הוא החדשני מבין המסלולים. במסלול זה, בנוסף ללימודי הכימיה וקורסי הבסיס, לומדים הסטודנטים קורסים בין תחומיים  בכימיה של חומרים, אנרגיה וננוטכנולוגיה - המסלול מציע מגוון רחב של קורסים בתחום. המעבר לתכנית מתבצע בשנה השלישית ללימודים.

התוכנית משלבת ידע בתחומים הרלבנטיים:מצב מוצק, אלקטרוכימיה, פולימרים, ננו חלקיקים, אנליזת פני שטח ועוד. מרצי הקורסים הם חברי המסלול, בעלי שם עולמי בתחומם, שעיסוקם המחקרי חופף את נושאי הקורסים. מעבדות ההוראה בתחום הינן מהמעבדות המוערכות ביותר בתחומם בארץ. במהלך התואר הסטודנטים משתתפים בכל שנה בקורסי מעבדה מגוונים המכינים אותם להמשך דרכם. בשנה השלישית הם משתתפים בפרויקטים במעבדות המחקר של המחלקה לכימיה. בנוסף, בשנה השלישית על הסטודנטים להעביר סמינריון.

תכנית לימודית לשנת תשפ"ד

תכנית לימודים לשנת תשפ"ג

תכנית לימודים לשנת תשפ"ב

תכנית לימודים לשנת תשפ"א