מערכת שעות

 

למועמדים ולסטודנטים שלום,

 

לצפיה במערכת השעות לשנה"ל תשפ"ג

כימיה תרופתית: שנה ג'.

כימיה חומרים: שנה ג'.

כימיה רוקחות מעודכן:  שנה ג'.

כימיה ביולוגיה: שנה א', שנה ב', שנה ג'.

כימיה חד חוגי: שנה א'שנה ב'שנה ג'.

כימיה ומדעי הנתונים: שנה ג'.

כימיה מתמטיקה - תיכוניסטים.

תואר שני ללא תזה.

תואר שני עם תזה,תואר שלישי.

 

לצפיה במערכת השעות לשנה"ל תשפ"ב

כימיה תרופתית: שנה ג'.

כימיה פיסיקה: שנה א'.

כימיה חומרים: שנה ג'.

כימיה רוקחות: שנה א', שנה ב'שנה ג'.

כימיה מורחב: שנה א'שנה ב'שנה ג'.

כימיה ביולוגיה: שנה א', שנה ב', שנה ג'.

כימיה ומדעי הנתונים: שנה ג'.

כימיה מתמטיקה - תיכוניסטים.

תואר שני עם תזה.

תואר שני ללא תזה סמסטר ב'

תואר שלישי.

 

לצפיה במערכת שעות לדוגמא לשנה"ל תשפ"א

כימיה מורחב (כימיה תרופתית או כימיה של חומרים, אנרגיה וננוטכנולוגיה): שנה א' אפשרות 1שנה א' אפשרות 2.

כימיה ראשי: שנה א' אפשרות 1.

כימיה-ביולוגיה: שנה א', שנה ב', שנה ג'.

כימיה-מתמטיקה: שנה א' אפשרות 1.

פיסיקה כימיה: שנה א' אפשרות 1.

 

לצפיה במערכת שעות לשנה"ל תש"פ 

כימיה מורחב (כימיה תרופתית או כימיה של חומרים, אנרגיה וננוטכנולוגיה): שנה א', שנה ב', שנה גי.

כימיה חומרים: שנה ג'.

ביופיסיקה:  שנים א', ב', ג'

כימיה-ביולוגיה שנים א', ב', ג'

כימיה תרופתית: שנה ג'.

כימיה-מתמטיקה: שנה א'.

פיסיקה כימיה: שנים א', ב', ג'.

כימיה רוקחות: שנה א'.

תואר שני עם תיזה - תלמידי מחקר - לחץ כאן

תואר שלישי - תלמידי מחקר - לחץ כאן.

כימיה דו ראשי: שנה א'.

 

לצפיה במערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - שנה א'

כימיה מורחב (כימיה תרופתית או כימיה של חומרים, אנרגיה וננוטכנולוגיה) - לחץ כאן.

כימיה ביולוגיה דו ראשי - לחץ כאן.

כימיה-פיסיקה דו-ראשי - לחץ כאן.

יש לציין כי הקורסים הם קבועים ומתוך התרגילים והמעבדות יש לבחור את אחת האפשרויות עבור אותו קורס.

למידע על הקורסים השונים ופרוט סילבוס לפי קורס - לחץ כאן.

שימו לב כי המערכת איננה סופית ויתכנו שינויים נוספים!