מערכת שעות

 

למועמדים ולסטודנטים שלום,

מערכת השעות חוקת תשפ"ד

כימיה חד חוגי 84101 שנה א', שנה ב', שנה ג'

כימיה חד חוגי תרופתית 84102, שנה ג'

כימיה חד חוגי חומרים 84103, שנה ג'

כימיה חד חוגי מדעי הנתונים 84106, שנה ג'

כימיה תרופתית- רוקחות 84112, שנה ג

כימיה דו חוגי עם מדעי החיים 84250, שנה א', שנה ב', שנה ג'

כימיה דו חוגי 84260, שנה א', שנה ב', שנה ג'

לצפיה במערכת השעות לשנה"ל תשפ"ג

כימיה תרופתית: שנה ג'.

כימיה חומרים: שנה ג'.

כימיה רוקחות מעודכן:  שנה ג'.

כימיה ביולוגיה: שנה א', שנה ב', שנה ג'.

כימיה חד חוגי: שנה א'שנה ב'שנה ג'.

כימיה ומדעי הנתונים: שנה ג'.

כימיה מתמטיקה - תיכוניסטים.

תואר שני ללא תזה.

תואר שני עם תזה,תואר שלישי.

 

לצפיה במערכת השעות לשנה"ל תשפ"ב

כימיה תרופתית: שנה ג'.

כימיה פיסיקה: שנה א'.

כימיה חומרים: שנה ג'.

כימיה רוקחות: שנה א', שנה ב'שנה ג'.

כימיה מורחב: שנה א'שנה ב'שנה ג'.

כימיה ביולוגיה: שנה א', שנה ב', שנה ג'.

כימיה ומדעי הנתונים: שנה ג'.

כימיה מתמטיקה - תיכוניסטים.

תואר שני עם תזה.

תואר שני ללא תזה סמסטר ב'

תואר שלישי.

 

לצפיה במערכת שעות לדוגמא לשנה"ל תשפ"א

כימיה מורחב (כימיה תרופתית או כימיה של חומרים, אנרגיה וננוטכנולוגיה): שנה א' אפשרות 1שנה א' אפשרות 2.

כימיה ראשי: שנה א' אפשרות 1.

כימיה-ביולוגיה: שנה א', שנה ב', שנה ג'.

כימיה-מתמטיקה: שנה א' אפשרות 1.

פיסיקה כימיה: שנה א' אפשרות 1.

 

לצפיה במערכת שעות לשנה"ל תש"פ 

כימיה מורחב (כימיה תרופתית או כימיה של חומרים, אנרגיה וננוטכנולוגיה): שנה א', שנה ב', שנה גי.

כימיה חומרים: שנה ג'.

ביופיסיקה:  שנים א', ב', ג'

כימיה-ביולוגיה שנים א', ב', ג'

כימיה תרופתית: שנה ג'.

כימיה-מתמטיקה: שנה א'.

פיסיקה כימיה: שנים א', ב', ג'.

כימיה רוקחות: שנה א'.

תואר שני עם תיזה - תלמידי מחקר - לחץ כאן

תואר שלישי - תלמידי מחקר - לחץ כאן.

כימיה דו ראשי: שנה א'.

 

 

שימו לב: יתכנו שינויים המערכת.