א. תואר שני עם תזה בכימיה מסלול (84-401)

התכנית לתואר שני עם תזה בכימיה מספקת הזדמנות לסטודנטים לתרום לעיצוב העתיד של כולנו.התמחות בכימיה מתקיימת במחקרים הקיימים בקבוצות המחקר במחלקה כגון: כימיה של תרופות והשפעה על בריאות האוכלוסיה בעתיד, תכנון ממחושב של תרופות, פיתוח מסלולי אנרגיה חילופית ואגירתה במבט לעתיד טוב יותר של כדור הארץ,  מחקר בסיסי שיש לו השלכות על הבנת מנגנונים חשובים בעתיד ועוד.כך אתם יכולים להשפיע היום על המחר.

דרישות המחלקה במגמה כימיה עם תזה (מסלול :(84-401

18 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

10 ש"ש (20 נ"ז) – קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית, עד 4 נ"ז לכל התואר.

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בסמינריון אחד בתחום ההתמחות במשך התואר.

2 ש"ש (4 נ"ז) השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

4 ש"ש – רישום לקוד תזה בשנה השנייה.