ב. תואר שני עם תזה בכימיה במגמה לכמו-אינפורמטיקה (מסלול 84-408)

מטרת התואר הינה להכשיר כימאים בעלי בסיס תאורטי ויישומי בכימו-אינפורמטיקה לאור החשיבות ההולכת וגוברת של מדעי הנתונים בתחומי המדע השונים ומדע הכימיה בפרט.
בפני בוגרי התוכנית תפתחנה אפשרויות עתידיות מגוונות, הן בתחום האקדמי והן בתחום התעשייתי.
התואר השני במגמת כימו-אינפורמטיקה מהווה המשך ישיר לתואר ראשון בכימיה עם מגמה במדעי הנתונים.

בוגרי תואר ראשון בכימיה או במקצוע כגון פיזיקה, מדעי החיים המעוניינים להתמחות בכימיה עם תחום מדעי הנתונים מוזמנים גם הם לפנות(יתכנו השלמות).

קיימת אפשרות לתואר שני במגמת כמו-אינורמטיקה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת שטרסבורג. במקרה זה שנה א'- תלמד בקמפוס בר-אילן או באוניברסיטת שטרסבורג ושנה ב'- תלמד אוניברסיטת שטרסבורג או בקמפוס בר-אילן

דרישות המחלקה במגמת כמו-אינפורמטיקה (מסלול :(84-408

14 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

1 ש"ש (2 נ"ז) – קורס חובה "מבוא לכמו–אינפורמטיקה".

2 ש"ש (4 נ"ז) – סמינריון בתוחם מדעי הנתונים (סמינריון אחד במהלך התואר).

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

4 ש"ש (8 נ"ז) – קורסי בחירה בתחום הכימיה.

5 ש"ש (10 נ"ז) – קורסי בחירה בתחום מדעי הנתונים.

רישום לקוד תזה בשנה השנייה

תוכנית הלימודים לשנת תשפ"ד