תואר שלישי (Ph.D)

סטודנט/ית יקר/ה, ברוכים הבאים!

מועמד לתואר גבוה יוכל להתמחות בכימיה פיזיקלית, כימיה אורגנית, כימיה א 'אורגנית ,כימיה תיאורטית, כימיה אורגנית פיזיקלית, אלקטרוכימיה, כימיה תרופתית, מדע וחומרים, כימיה ביו אורגנית, ביופיזיקה, פולימרים, ננו טכנולוגיה וכימיה חישובית.

התלמיד יבצע עבודות מחקר בהדרכת אחד מחברי הסגל ויגיש בסיום עבודת דוקטורט.

דרישות המחלקה לתואר שלישי במסלול הרגיל 16 ש"ש 32 נ"ז כדלקמן:

6 ש"ש (12 נ"ז) - קורסי בחירה במחלקה או במחלקות אחרות (באישור ועדת הוראה מחלקתית),

6 ש"ש (12 נ"ז) - 3 סמינריונים: 2 סמינריוני ספרות + סמינריון הצגת עבודת מחקר בשנה האחרונה.

8 ש"ש (8 ז"נ) חובת נוכחות בקולקוויום המחלקתי במשך כל שנות הלימוד (1 נ"ז בשנה - סה"כ 4 נ"ז).

אנגלית: במערכת השעות שעליך לקחת יופיע קורס באנגלית מהמחלקה לאנגלית, אינך חייב/ת להירשם לקורס זה.

אולם תלמידי שנה שנייה מחויבים בקורס ובתרגיל כתיבה ועריכה מדעית 833-84 של המחלקה לכימיה ניקוד הקורס והתרגיל - 2 נ.

 

דרישות המחלקה לתואר שלישי במסלול המשולב (שני, שלישי)

 18 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

10 ש"ש (20 נ"ז) – קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית,

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בסמינריון אחד בתחום ההתמחות במשך התואר,

2 ש"ש (4 נ"ז) השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה),

4 ש"ש – רישום לקוד תזה בשנה השנייה.

תואר שלישי 16 ש"ש  32 נ"ז כדלקמן:

6 ש"ש (12 נ"ז) - קורסי בחירה במחלקה או במחלקות אחרות (באישור ועדת הוראה מחלקתית),

6 ש"ש (12 נ"ז) - 3 סמינריונים: 2 סמינריוני ספרות + סמינריון הצגת עבודת מחקר בשנה האחרונה,

8 ש"ש (8 ז"נ) חובת נוכחות בקולקוויום המחלקתי במשך כל שנות הלימוד (1 נ"ז בשנה - סה"כ 4 נ"ז).

אנגלית: במערכת השעות שעליך לקחת יופיע קורס באנגלית מהמחלקה לאנגלית, אינך חייב/ת להירשם לקורס זה.

אולם תלמידי שנה שנייה מחויבים בקורס ובתרגיל כתיבה ועריכה מדעית 833-84 של המחלקה לכימיה ניקוד הקורס והתרגיל - 2 נ.

אם הינך מעוניין/ת להירשם לקורס המיוחד באנגלית דרך המחלקה לאנגלית המיועד לדוקטורנטים, תוכל לרשום את הקורס במערכת השעות שלך.

לימודי יהדות על פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי במחלקה ללימודי יסוד.

 

שנת הלימודים תשפ"ב מתחילה ביום ראשון ד' חשון תשפ"ב, 10.10.2021

 

בהצלחה,

המחלקה לכימיה

 

בתואר שני ושלישי - הודעה על הפסקת לימודים יש להגיש בכתב למזכירות המחלקה, לבית הספר ללימודים מתקדמים ולמדור תוכניות לימודים.