English שלחו לחבר

תואר שלישי

תואר שלישי  (Ph.D)

The Department of Chemistry will accept candidates having a B.Sc. or M.Sc. in Chemistry with a minimum average grade of 85% for the Ph.D. degree.

מועמד לתואר גבוה יוכל להתמחות בכימיה פיזיקלית, כימיה אורגנית, כימיה אי אורגנית, כימיה תיאורטית, כימיה אורגנית פיזיקלית, אלקטרוכימיה, כימיה תרופתית, מדע וחומרים, כימיה ביו אורגנית, ביופיזיקה, פולימרים, ננו- טכנולוגיה וכימיה חישובית.

התלמיד יבצע עבודות מחקר בהדרכת אחד מחברי הסגל ויגיש בסיום עבודת דוקטורט.

תואר שלישי - מסלול רגיל, חייב להשתתף בקורסים בהיקף של 8 ש"ש + הגשת 4 סמינריונים (3 סמנריוני ספרות+ סמינריון הצגת המחקר האישי) + חובת נוכחות בקולקויום ובסמינריונים במשך כל שנות הלימוד.

משך הלימודים הינו 4 שנים.

מסלול משולב (שני, שלישי) חייב להשתתף בקורסים בהיקף: תואר שני- 8 ש"ש (חובה) ו-8 ש"ש בתואר שלישי. הגשת 2 סמינריונים בתואר שני ו-4 סמינריונים (3 סמנריוני ספרות + סמינריון הצגת המחקר האישי) + חובת נוכחות בקולקויום ובסמינריונים במשך כל שנות הלימוד.

משך הלימודים הינו סה"כ 6 שנים (שנתיים בתואר שני וארבע שנים בתואר שלישי).

 

בשנה האחרונה לדוקטורט (בכל אחד מהמסלולים) יעביר הסטודנט סמינר על נושא המחקר שלו.

 

אנגלית – במערכת השעות שעליך לקחת יופיע קורס באנגלית מהמחלקה לאנגלית ,אינך חייב/ת להרשם לקורס זה.

אולם, תלמידי שנה ראשונה ושנייה מחויבים בקורס ובתרגיל כתיבה ועריכה מדעית 84-832 של המחלקה לכימיה ניקוד הקורס והתרגיל- 1 נ"ז.

לימודי יהדות – על פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי במחלקה ללימודי יסוד.

 

תוכנית לימודים לתואר שלישי לשנת תשפ"א

מערכת שעות תשפ"א לתואר שלישי

מערכת שעות תשפ"ב לתואר שלישי

תאריך עדכון אחרון : 12/07/2021