תואר שלישי (Ph.D)

סטודנט/ית יקר/ה, ברוכים הבאים!

מועמד לתארים מתקדמים יוכל להתמחות בכימיה פיזיקלית, כימיה אורגנית, כימיה אי אורגנית ,כימיה תיאורטית, כימיה אורגנית פיזיקלית, אלקטרוכימיה, כימיה תרופתית, מדע וחומרים, כימיה ביו אורגנית, ביופיזיקה, פולימרים, ננו טכנולוגיה וכימיה חישובית.

הדוקטורנט יבצע עבודת מחקר בהנחיית אחד מחברי הסגל ויגיש בסיום עבודת דוקטורט.

דרישות המחלקה לתואר שלישי במסלול הרגיל 16 ש"ש 32 נ"ז כדלקמן:

5 ש"ש (10 נ"ז) - קורסי בחירה במחלקה או במחלקות אחרות (באישור ועדת הוראה מחלקתית)

1 ש"ש (2 נ"ז) קורס חובה 84833 קורס כתיבה ועריכת מאמרים באנגלית

6 ש"ש (12 נ"ז) - 3 סמינריונים: 2 סמינריוני ספרות + סמינריון הצגת עבודת מחקר בשנה האחרונה.

4 ש"ש (8 נ"ז) חובת נוכחות בקולקוויום המחלקתי במשך כל שנות הלימוד (1 נ"ז בשנה - סה"כ 4 נ"ז).

אנגלית: במערכת השעות שעליך לקחת יופיע קורס באנגלית מהמחלקה לאנגלית, אינך חייב/ת להירשם לקורס זה.

אולם תלמידי שנה שנייה מחויבים בקורס ובתרגיל כתיבה ועריכה מדעית 833-84 של המחלקה לכימיה ניקוד הקורס והתגבור - 1 נ.

נא לשים לב שעליכם להירשם במהלך כל שנות הלימוד לקוד דוקטורט 84999.

 

דרישות המחלקה לתואר שלישי במסלול המשולב (שני, שלישי)

 18 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

10 ש"ש (20 נ"ז) – קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית,

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בסמינריון אחד בתחום ההתמחות במשך התואר,

2 ש"ש (4 נ"ז) השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה),

4 ש"ש – רישום לקוד תזה בשנה השנייה.

תואר שלישי 16 ש"ש  32 נ"ז כדלקמן:

5 ש"ש (10 נ"ז) - קורסי בחירה במחלקה או במחלקות אחרות (באישור ועדת הוראה מחלקתית)

1 ש"ש (2 נ"ז) קורס חובה 84833 קורס כתיבה ועריכת מאמרים באנגלית

6 ש"ש (12 נ"ז) - 3 סמינריונים: 2 סמינריוני ספרות + סמינריון הצגת עבודת מחקר בשנה האחרונה

4 ש"ש (8 ז"נ) חובת נוכחות בקולקוויום המחלקתי במשך כל שנות הלימוד (1 נ"ז בשנה - סה"כ 4 נ"ז).

אנגלית: במערכת השעות שעליך לקחת יופיע קורס באנגלית מהמחלקה לאנגלית, אינך חייב/ת להירשם לקורס זה.

אולם תלמידי שנה שנייה מחויבים בקורס ובתרגיל כתיבה ועריכה מדעית 833-84 של המחלקה לכימיה ניקוד הקורס והתגבור - 1 נ.

נא לשים לב שעליכם להירשם במהלך כל שנות הלימוד לקוד דוקטורט 84999.

לימודי יהדות על פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי במחלקה ללימודי יסוד.

 

שנת הלימודים תשפ"ד תחל אי"ה ביום רביעי, ג חשון, 18.10.2023

 

בהצלחה,

המחלקה לכימיה