הנחיות מחלקתיות לתואר שני

שנה"ל תשפ"ד 2023-2024

הנחיות לרישום עבור תלמידי תואר שני במחלקה לכימיה

 

לקראת שנת הלימודים תשפ"ד, המחלקה לכימיה מברכת את הסטודנטים החדשים והוותיקים בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

 

כללי

נא לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם עריכת המערכת לשנה"ל תשפ"ד.

דף ההנחיות אינו מחליף את ידיעון האוניברסיטה ובמקרה של סתירה בין השניים, ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

שנת הלימודית האקדמית תשפ"ד תחל אי"ה ביום רביעי, ג' חשון תשפ"ד 18.10.23.

 

רישום לקורסים

אופן הרישום

הרישום לקורסים נעשה דרך מערכת האינ-בר בלבד, יש לבחור ייעוץ וירטואלי.

עליכם להיכנס לכל אשכול קורסים המוצג בפניכם במערכת האינ-בר ולהירשם לקורסים לפי מכסת השעות בתוכנית.

האחריות על בניית המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים, לרבות קורסי יהדות ואנגלית, חלה על הסטודנט גם אם התבצעה ע"י נציג המחלקה.

במהלך תקופת השינויים ניתן להירשם או לבטל רישום, לאחר סיום תקופת השינויים תחויבו בכל הקורסים אליהם אתם רשומים במערכת.

הרישום נעשה על בסיס מקום פנוי ובתנאי שעומדים בתנאי הקדם של הקורס.

על מנת שניתן יהיה להירשם לקורסים יש לחתום על הצהרה ולוודא ששילמתם את שובר המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל תשפ''ד.
באם הינכם זכאים למלגת שכ"ל, הזנת המלגה תתבצע לפני פתיחת מועדי הרישום.
במידת הצורך ניתן לפנות למייל:  chemistry.students@biu.ac.il

זמני הרישום
חלונות הזמן לביצוע רישום לקורסים מפורסמים באינ-בר. 

תנאי קדם
הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי הקדם ועל בסיס מקום פנוי.

לוח בחינות
מועדי הבחינות מעודכנים באינ-בר.

תנאי לימוד

סטודנטים במעמד מן המניין בתנאי נדרשים למלא אחר התנאים שהופיעו ב במכתב הקבלה שנשלח אליכם מביה"ס לתארים מתקדמים. במערכת האינבר מופיעים התאריכים להשלמת התנאים. עם השלמת התנאים יש להגיש בקשה לשינוי מעמד.

חשוב לשים לב לתנאי הלימוד שלכם, לדוגמא: סיום תואר ראשון בממוצע, הגשת מסמכים מקוריים ורשמיים וכו' וכן למועדים בהם עליכם להשלים את התנאי כגון מועד סיום לימודים תואר ראשון, מועד הגשת הצעת המחקר, מועד סיום תואר.

אי עמידה בלוחות הזמנים כפי שנקבעו ע"י ביה"ס לתארים מתקדמים יגרום לכך שלא תפתח עבורכם רשומה לשנה"ל העוקבת.

תכנית הלימודים
עליכם להירשם לכל הקורסים המופיעים בתוכנית הלימודים על פי שנת הלימודים בה התקבלתם. יש להירשם לכל קורסי החובה, קורסי בחירה, סמינריון וקולוקוויום.
אישור זכאות לתואר שני ניתן לאחר השלמת כל דרישות הלימודים, הן של המחלקה והן דרישות כלליות של התואר (דרישות האוניברסיטה). יש לצבור את כל נקודות הזכות בהתאם למסלול בו אתם לומדים. חובות הלימודים לתואר נקבעות בהתאם למידע המופיע בידיעון בשנת הלימודים הראשונה לתואר. שנה זו נחשבת ל
'שנת החוקה' של הסטודנט. במקרה של חידוש לימודים תוכנית הלימודים המחייבת היא ע"פ שנת חידוש הלימודים.

קולוקוויום מחלקתי- תלמידי המסלול המחקרי (עם תזה) נדרשים להירשם מדי שנה לקולוקוויום המחלקתי ולקבל ציון עובר.

הצעת מחקר- במסלולים המחקריים (עם תזה) יש להגיש לביה"ס לתארים מתקדמים את הצעת המחקר הסופית (לאחר שיפוט ותיקונים) בסוף השנה הראשונה ללימודים ולכל המאוחר בסוף סמסטר א' של שנה ב'.


קוד תזה- בשנה ב' עליכם להירשם לקוד תזה המופיע באשכול החובה.

קורסים ממחלקות אחרות

ניתן ללמוד קורסים בהיקף עד 2 נק"ז מחוץ למחלקה לכימיה, בכפוף לאישור המנחה והיועץ אקדמי. 

את האישור האקדמי יש לשלוח למייל המחלקתי, הרישום יתבצע ע"י המחלקה בה נלמד הקורס על בסיס מקום פנוי ועמידה בתנאי הקדם של הקורס.

מסלולי הלימוד לתאר ראשון בכימיה

  1. 84401 תואר שני עם תזה בכימיה

          14 נק"ז, מתוכם 2 נק"ז קולוקוויום, 2 נק"ז סמינריון, 10 נק"ז קורסי בחירה.

  1. 84408 תואר שני עם תזה במגמת כימו-אינפורמטיקה

          14 נק"ז מתוכם 1 נק"ז קורס חובה, 5 נק"ז קורסי בחירה בכימיה, 5 נק"ז קורסי בחירה בכימו- אינפורמטיקה, 2 נק"ז סמינריון, 2 נק"ז קולוקוויום.

  1. 84415 תואר שני עם תזה במגמת אנרגיה וקיימות

          14 נק"ז מתוכם 3 נק"ז קורסי חובה, 2 נק"ז סמינריון, 2 נק"ז קולוקוויום, 5-7 נק"ז קורסי בחירה בכימיה, 0-2 נק"ז קורסי בחירה מאשכול קיימות.

  1. 84430 תואר שני עם תזה במגמת ננוטכנולוגיה

          13 נק"ז, מתוכם 4 נק"ז קורסי חובה, 2 נק"ז סמינריון, 2 נק"ז קולוקוויום, 3 נק"ז קורסי בחירה מהנדסה, מדעי החיים, פיזיקה, 2 נק"ז קורסי בחירה בכימיה.

  1. 84511 תואר שני ללא תזה- תחילת הלימודים בסמסטר ב'

         18 נק"ז מתוכם 4 נק"ז קורסי חובה, 14 נק"ז קורסי בחירה.

  •  
  • תגבור אינו מזכה בנק"ז.

חובות נוספות לתואר

לימודי יסוד ביהדות

במסגרת הלימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים נדרשים ללמוד קורסי יהדות (ובמקרים מסוימים קורסים כללים) בהיקף 4 נק"ז למי שאינו בוגר בר אילן, ובוגרי בר אילן קורסים בהיקף 2 נק"ז.

לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות
 

דמי רווחה 

בקשה לוויתור על דמי רווחה בשנת תשפ"ד יש להגיש החל מ-15/08/23 עליכם להגיש בקשה לוויתור על דמי רווחה עד יום פתיחת שנת הלימודים הרשמית ג' חשוון תשפ"ד 18/10/2023.  מידע נוסף בנושא בקישור המצורף.

דמי אבטחה

אינם ניתנים לביטול. מידע נוסף בקישור המצורף.

כניסה למערכת המידע האישי (אינבר)

הפסקת לימודים

במקרה של הפסקת לימודים בתואר שני ושלישי - יש לשלוח הודעה על הפסקת לימודים במייל למזכירות המחלקהלבית הספר ללימודים מתקדמים ולמדור תוכניות לימודים ומעקב (תל"ם).

 

סרטון הדגמה לתהליך הרישום 

חתימה על הצהרה - סרטון הדרכה

תשלום שכ"ל באינבר - סרטון הדרכה

קישור לחוברת פרטי מידע