כימיה ביולוגיה דו חוגי מובנה

מסלול לימודים חדש שנפתח בתשע"ז, שמטרתו לאפשר לסטודנט להתמחות ביותר מתחום אחד במדעי הטבע. שילוב זה מקנה בסיס רחב ומשמעותי לקידום מחקרים חדשניים בתחומי הכימיה, הביוטכנולוגיה והננוטכנולוגיה.

התוכנית נמשכת שלוש שנים, כשבשנה הראשונה מתמקדים בקורסי הבסיס הנדרשים ללימודים בתחומי המדעים, ובשנים השנייה והשלישית מרחיבים ומעמיקים את הידע בנושאי הפרמקולוגיה, הכימיה האורגנית, הכימיה הפיסיקלית, הביוטכנולוגיה, הביולוגיה המולקולרית, הביו-אינפורמטיקה ותחומים קרובים נוספים. הקורסים נלמדים במחלקות האם, בשיתוף עם שאר הסטודנטים הלומדים בכל מחלקה.

במהלך התואר הסטודנטים משתתפים בקורסי מעבדה מגוונים המכינים אותם להמשך דרכם. בשנה השלישית על הסטודנטים להעביר סמינריון אחד, בכימיה או במדעי החיים, לבחירתם.

הקורסים הבסיסיים הנלמדים במהלך השנה הראשונה, מאפשרים לסטודנט להמשיך בשילוב כימיה ביולוגיה לקבלת תואר ראשון דו ראשי מובנה, או להמשיך באחד המקצועות לקבלת תואר ראשון מורחב במקצוע הנבחר.

בוגרי התוכנית יכולים להמשיך ללימודי תואר שני בכימיה או במדעי החיים ללא צורך בהשלמות, ויכולים גם לצאת לשוק העבודה ככימאים או כביולוגים בעלי תואר B.Sc.

 

הנחיות למסלול כימיה ביולוגיה כקדם רפואה (לשנה שניה)

 

תכנית לימודים לשנת תשפ"ב

תוכנית לימודים לשנת תשפ"א כימיה ביולוגיה דו ראשי מובנה - שנים א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תש"ף כימיה ביולוגיה דו ראשי מובנה - שנים א', ב' וג'

תוכנית לימודים לשנת תשע"ט - שנה א'שנה ב'שנה ג'שנה ג' (המשך)

תוכנית לימודים לשנת תשע"ח - שנה א'שנה ב'שנה ג'שנה ג' (המשך)

תוכנית לימודים לשנת תשע"ז - שנה א'שנה ב'שנה ג'שנה ג' (המשך)