כימיה ומדעי החיים - תואר דו חוגי

מסלול לימודים זה מטרתו לאפשר לסטודנט להתמחות ביותר מתחום אחד במדעי הטבע. השילוב  מקנה בסיס רחב ומשמעותי לקידום מחקרים חדשניים בתחומי הכימיה, הביוטכנולוגיה והננוטכנולוגיה.

התוכנית נמשכת שלוש שנים, כשבשנה הראשונה מתמקדים בקורסי הבסיס הנדרשים ללימודים בתחומי המדעים, ובשנים השנייה והשלישית מרחיבים ומעמיקים את הידע בנושאי הפרמקולוגיה, הכימיה האורגנית, הכימיה הפיסיקלית, הביוטכנולוגיה, הביולוגיה המולקולרית, הביו-אינפורמטיקה ותחומים קרובים נוספים. הקורסים נלמדים במחלקות האם, בשיתוף עם שאר הסטודנטים הלומדים בכל מחלקה.

במהלך התואר הסטודנטים משתתפים בקורסי מעבדה מגוונים המכינים אותם להמשך דרכם. בשנה השלישית על הסטודנטים להעביר סמינריון אחד, בכימיה או במדעי החיים, לבחירתם.

הקורסים הבסיסיים הנלמדים במהלך השנה הראשונה, מאפשרים לסטודנט להמשיך בשילוב כימיה ביולוגיה לקבלת תואר ראשון דו חוגי מובנה, או להמשיך באחד המקצועות לקבלת תואר ראשון מורחב במקצוע הנבחר.

בוגרי התוכנית יכולים להמשיך ללימודי תואר שני בכימיה או במדעי החיים ללא צורך בהשלמות, ויכולים גם לצאת לשוק העבודה ככימאים או כביולוגים בעלי תואר B.Sc.

תכנית זו, כימיה-ביולוגיה, כוללת את מקצועות הליבה הדרושים כדרישת סף לקבלה למסלול רפואה בתכנית הארבע-שנתית בצפת או בתל אביב, בתוספת 2-3 קורסים מעבר לתכנית הרגילה בתשלום

החל משנה ב',הסטודנטים נדרשים ללמוד  קורסי בחירה נוספים  בתכנית כימיה-ביולוגיה בהתאם לדרישות הפקולטה לרפואה ובכך הם מסיימים את לימודי הקדם רפואה לקראת התכנית הארבע-שנתית ללא השלמות, ובלבד שהציון בכל קורס  מקורסי הליבה יהיה 75 לפחות בהתאם לדרישות הפקולטות לרפואה. 

 

הנחיות למסלול כימיה ביולוגיה כקדם רפואה (לשנה שניה)

תכנית לימודים לשנת תשפ"ד

תכנית לימודים לשנת תשפ"ג

תכנית לימודים לשנת תשפ"ב

תוכנית לימודים לשנת תשפ"א

תוכנית לימודים לשנת תש"ף כימיה ומדעי החיים - תואר דו חוגי - שנים א', ב' וג'