תואר שני ללא תזה

תמונת האמוד

דרישות קבלה  

לתכנית יוכלו להרשם סטודנטים בעלי תואר בוגר .B.Sc בכימיה ובמקצועות רלוונטים נוספים שממוצע הציונים שלהם הוא 76 ומעלה. הקבלה תתאפשר על סמך נתונים אישיים וועדת קבלה.  

אוכלוסיות היעד של התכנית 

א. מורים לכימיה, פעילים ובעלי ניסיון העומדים בדרישות הנ"ל 

ב. עובדי תעשיה העומדים בדרישות הנ"ל ורוצים להתמקצע ולהגביר את הרלוונטיות השוק העבודה .  

ג. בוגרים הרוצים להעמיק ידיעותיהם  בכימיה ובתנאי שיעמדו בתנאי הקבלה. 

משך הלימודים  

משך הלימודים הוא שלושה סמסטרים החל מסמסטר ב' (סמסטר ב', קיץ ,סמסטר א')  

במקרים מסוימים ניתן להאריך, תלוי בפריסת ימי הלימוד והקורסים הנלמדים.

הלימודים יתקיימו בימי חמישי ושישי, בימי חמישי באוניברסיטה ובימי שישי בזום. 

דרישות המחלקה במסלול כימיה בלי תזה :(84-511)

18 ש"ש (36 נ"ז) – כמפורט להלן: 

14 ש"ש (28 נ"ז) – קורסי בחירה בתחום הכימיה. 

2 ש"ש (4 נ"ז) – סמינריון. 

2 ש"ש (4 נ"ז) – עבודת גמר. 

אנגלית: תלמיד שלמד שפה זרה (אנגלית) במסגרת חובותיו לתואר הראשון יהיה פטור משפה זרה לתואר שני. 

לימודי יהדות: על פי הדרישות הכלליות לתואר שני במחלקה ללימודי יסוד. 

קורסי השלמה: הסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני ומחויבים בקורסי השלמה, עליהם לסיימם בסוף שנה"ל הראשונה. 

  

 הלימודים לתואר שני ללא תזה יתחילו בסמסטר אביב 3/2023

 

לפרטים: 

Chemistry.office@biu.ac.il 

chem.toar2@biu.ac.il

 

מערכת לדוגמא : 

https://ch.biu.ac.il/he/node/2644 

תואר שני בלי תזה