קול קורא להגשת מועמדות למלגת הות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות – מחזור תשפ"ג