נימקר אמיי

תואר
Post-Doctorat
דוא"ל
amey.nimkar@biu.ac.il
נושא המחקר

פיתוח אלקטרודות פולימריות 

תאריך עדכון אחרון : 27/04/2021