אלבז יעלה

תואר
M.Sc
דוא"ל
yeelailuz@gmail.com
נושא המחקר

פיתוח תרכובות חיקוי ליורסיל-נוקלאוטידים: סינטזה, אפיון והערכתם כליגנדים לרצפטורי P2Y

תאריך עדכון אחרון : 24/03/2021