השתלמות מורים קיץ תשפ"ב

המחלקה לכימיה פותחת שוב את שעריה ומזמינה את מורי הכימיה בחטיבה עליונה להשתלמות מורים בסגנון אחר, חווייתית ומעשירה שתשאיר לכם ולנו טעם של עוד.

מטרת ההשתלמות היא הרחבת הידע בתחום המעשי, המורים יתנסו בהדגמות וניסויים חדשים שיוכלו לשלב אותם במהלך לימוד הכימיה בכיתה, סיור במוזיאון הננו והרצאות מעשירות. המורים יקבלו חוברת של ההשתלמות עם פירוט הניסויים וההדגמות שבוצעו במהלך ההשתלמות. כמו כן, במהלך ההשתלמות המורים יקבלו ערכות וחומרים לביצוע חלק מההדגמות, כך שבשלב מאוחר יותר יוכלו לבצע את הניסויים בכיתתם.

שימו לב, מספר המקומות להשתלמות מוגבלת ל-20 מורים, מומלץ להירשם מוקדם.

מבנה ההשתלמות:

  • מפגש סנכרוני- סדנה במעבדת חקר באמצעות תוכנת AVOGADRO
  • מפגש פרונטלי- סיור במוזיאון הננו, ניסויים והדגמות במעבדת הכימיה 
  • מפגש פרונטלי- סדנה של ניסויים והדגמות במעבדת הכימיה
  • מפגש סנכרוני- ניסויים והדגמות מהבית (המורים יקבלו ערכה לביצוע הניסויים מהבית)
  • מפגש אסינכרוני- עבודת הגשה

 תאריכי ההשתלמות:

ההשתלמות תתקיים בתאריכים 6/30-26 בשעות 30:14-00:9 במחלקה לכימיה, באוניברסיטת בר אילן. ההשתלמות כוללת שני מפגשים סינכרוניים בזום בתאריכים 26.6 ו-29.6, שני מפגשים פרונטליים במעבדת ההוראה של המחלקה לכימיה בתאריכים 27-28.6, ומפגש מתוקשב אסינכרוני בתאריך 30.6. ההשתלמות מקנה 30 שעות גמול והיא בעלות של 65 ₪. על מנת לקבל אישור השתתפות המוכר כגמול על המשתתפים להיות נוכחים בכל מפגשי ההשתלמות ובסיומה להגיש עבודה מתוקשבת.

קישור להרשמה

לצפייה בתוכנית ההשתלמות