פלאק רפאל

תואר
Ph.D
נושא המחקר

Two-dimentional materials for selective ion transport

תאריך עדכון אחרון : 18/05/2022