פרופסור חבר

פרופ' דוד זיתון

פרופסור חבר
טלפון
דוא"ל
david.zitoun@biu.ac.il
משרד
בנין 206 (ננוטכנולוגיה), חדר B236. טל' במעבדה: 03-7384513
שעות קבלה
א-ה, 8-18
קורות חיים

קריירה אקדמאית:

2014-         : פרופסור חבר במחלקה לכימיה בבר אילן

2009-2014  :מרצה בכיר במחלקה לכימיה בבר אילן

2004-2009  :מרצה בכיר אוניברסיטת מוטפליה (צרפת)

השכלה:

1995 - 1999: תואר שני, כימיה פיסיקלית אקול נורמל סופרייר, ליון, (צרפת)
2000 - 2003: תואר שלישי, כימיה אורגנומתכתית טולוז, צרפת
2003 - 2004: פוסט דוקטורט, כימיה אורגנית, Nanowire Research Laboratory, אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, ארה"ב (פרופ 'פיידונג יאנג).

מחקר

 

מטרת המעבדה היא לפתח התקנים ננומריים מתכתיים ומגנטיים בשביל בטריות,תאי דלק,חיישנים ואפליקציות ביו-רפואיות.המעבדה פועלת לשילוב הרכיבים הננומטריות הנ"ל על סיליקון-אחד מהחומרים הידועים אך עדיין מבטיחים להמרת אנרגיה (תאים סולרים),ואכסון אנרגיה(בטריות ליתיום).המעבדה של ד"ר דוד זיתון מפתחת דרך אלטרנטיבית לייצור שכבות דקות בעזרת שימוש בשיטות ציפוי כימיות רטובות.שתי הדרכים ראשיות נבדקות;האחת -סינתיזה של ננו-ספרות וננו-חוטים ומרחיתם על מצע בטכניקות ציפוי רטובות,והשנייה-ציפוי של המגיבים המולקולריים למצע, וביצוע תגובה על פני המשטח.המעבדה מסנתיזת קומפלקסים אורגנו-מתכתיים ריאקטיביים וחוקרת את התרמוליזה, פרוליזה וחיזור שלהם. ד"ר זיתון מביא הישג מרכזי בעזרת שימוש במגיבים אורגנו-מתכתיים  אשר תוכננו כך שיוכלו להתפרק לתת ציפויי מתכתי גם בטמפרטורת החדר.הגישה הזאת מאפשרת סינתיזה ישירות על המצע המבוקש (מתכתי,פלסטי וכו') בעזרת שיטות ציפויי סטנדרטיים ו/או בעזרת המילה האחרונה בציוד המחקרי דוגמת ה- Atomic Layer Deposition.

ייצור התקנים ננומטריות בשיטת Bottom-up

 

1. ננוחומרים

2. אחסון אנרגייה

3. מגנטיות

 

פרסומים

Google Scholar

Publications

2019

95. Scalable Silver Oxo-Sulfide Catalyst for Electrochemical Water Splitting

V Shokhen, Y Kostikov, I Borge-Durán, Y Gershinsky, I Grinberg, G.D. Nessim, D. Zitoun ACS Applied Energy Materials, 2019

Link to article

94. Self-faceting of emulsion droplets as a route to solid icosahedra and other polyhedra Orlando Marin, Maria Alesker, Shani Guttman, Gregory Gershinsky, Eitan Edri, Hagay Shpaisman, Rodrigo E. Guerra, David Zitoun, Moshe Deutsch, Eli Sloutskin Journal of Colloid and Interface Science 538 (2019) 541–545

Link to article

_______________________________________________________________________________________________________

2018

93. The electrochemical sodiation of FeSb2: new insights from operando 57Fe Synchrotron Mössbauer and Xray Absorption Spectroscopy

Marcus Fehse, Dimitrios Bessas, Ali Darwiche, Abdelfattah Mahmoud, Guy Rahamim, Camille Lafontaine, David Zitoun, Raphael Hermann, Laure Monconduit, Lorenzo Stievano, Moulay Tahar Sougrati    Batteries & Supercaps, 2018

Link to article

 

92. Inorganic Nanowires for Sensing Applications

Guy Rahamim, Sokhrab Aliev, David Zitoun, 2018 Elsevier

 

91. Fast kinetics in free-standing porous Cu3P anode for Li-ion batteries

Valeria Yarmiayev, Yana Miroshnikov, Gregory Gershinsky, Victor Shokhen, David Zitoun

Electrochimica Acta 2018, 292, 846-854

Link to article

90. Leveraging Commercial Silver Inks as Oxidation Reduction Reaction Catalysts in Alkaline Medium

Shlomi Polani, Naftali Kanovsky, and David Zitoun ACS Appl. Nano Mater. 2018, 1, 3075−3079

Link to the article

89. From the Sea to Hydrobromic Acid: Polydopamine Layer As Corrosion Protective Layer on Platinum Electrocatalyst

Gregory Gershinsky, Pilkhaz Nanikashvili, Ran Elazari, and David Zitoun

ACS Appl. Energy Mater.20181 (9), pp 4678–4685

Link to the article

88. Direct Chemical Synthesis of Lithium Sub-Stochiometric Olivine Li0.7Co0.75Fe0.25PO4 coated with Reduced Graphene Oxide as Oxygen Evolution Reaction Electrocatalyst

Yelena Gershinsky, David Zitoun ACS Catalysis, 20188, 8715–8725

Link to the article

 

87. Operando Micro-Raman Study Revealing Enhanced Connectivity of Plasmonic Metals Decorated Silicon Anodes for Lithium-Ion Batteries

Yana Miroshnikov, Junfeng Yang, Victor Shokhen, Maria Alesker, Gregory Gershinsky, Alexander Kraytsberg, Yair Ein-Eli and David Zitoun ACS Appl. Energy Mater., 20181 (3), pp 1096–1105

Download Article

86. Bifunctional Electrocatalysis on Pd-Ni Core–Shell Nanoparticles for Hydrogen Oxidation Reaction in Alkaline Medium

Meital Shviro, Shlomi Polani, Rafal E. Dunin-Borkowski, and David Zitoun D. Zitoun, Adv. Mater. Interfaces 2018, 1701666

Download Article

85. Electron beam patterning for writing of positively charged gold colloidal nanoparticles

Hadar Zafri & Jonathan Azougi & Olga Girshevitz, Zeev Zalevsky and David Zitoun J Nanopart Res (2018) 20: 34

Download Article

84. meso-Tetrahydroxyphenylchlorin-Conjugated Gold Nanoparticles as a Tool To Improve Photodynamic Therapy

Elina Haimov, Hana Weitman, Shlomi Polani, Hadas Schori, David Zitoun and Orit Shefi ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10 (3), pp 2319–2327

Download Article

_______________________________________________________________________________________________________

2017

83. Large-scale synthesis of polyhedral Ag nanoparticles for printed electronics

Shlomi Polani, Semyon Melamed, Luba Burlaka, Fernando De La Vegab and David Zitoun RSC Adv., 2017, 7, 54326-54331

Download Article

82. Synthesis of Carbon Nanotubes Networks Grown on Silicon Nanoparticles as Li-Ion Anodes

Gal Grinbom, Merav Muallem, Anat Itzhak, David Zitoun, and Gilbert D. Nessim J. Phys. Chem. C, 2017, 121 (46), 25632–25640

Download Article

81. FeSi4P4 : An atypical electrochemical mechanism for a novel negative electrode for Li- and Na-ion batteries

Gaël Coquil, Julien Fullenwarth, Gal Grinbom, Moulay Tahar Sougrati, Lorenzo Stievano, David Zitoun, Laure Monconduit J. Power Sources 2017, 372, 196-203

Download Article

80. Operando Plasmon Enhanced Raman Spectroscopy in Silicon Anodes for Li-ion Battery

Yana Miroshnikov, David Zitoun J. Nanoparticle Res. 2017, 19, 372

Download Article

79.  Platinum-Group Metal Grown on Vertically Aligned MoS2 as Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction

V Shokhen, D Zitoun Electrochimica Acta 2017, 257, 49-55

Download Article

78. On the impact of Vertical Alignment of MoS2 for Efficient Lithium Storage

Victor Shokhen, Yana Miroshnikov, Gregory Gershinsky, Noam Gotlib, Chen Stern, Doron Naveh, David Zitoun Scientific Reports 2017 7, 3280

Download Article

_______________________________________________________________________________________________________

2016

77. Photo-Crosslinkable Colloids: From Fluid Structure and Dynamics of Spheres to Suspensions of Ellipsoids

Avner Cohen, Masha Alesker, Andrew Schofield, David Zitoun, Elie Sloutskin Gels 2016 2 (4), 29

Download Article

76. Studies of a layered-spinel Li [Ni 1/3 Mn 2/3] O 2 cathode material for Li-ion batteries synthesized by a hydrothermal precipitation

Link to the article.

PK Nayak, J Grinblat, M Levi, E Levi, D Zitoun, B Markovsky, D Aurbach

Materials Science and Engineering: B, 2016

 

 

75. Magnetism in olivine-type LiCo1−xFexPO4cathode materials: bridging theory and experiment                                           Download article

V Singh, Y Gershinsky, M Kosa, M Dixit, D Zitoun, DT Major

Bulletin of the American Physical Society, 2016,

 

 

74. Palladium/nickel bifunctional electrocatalyst for hydrogen oxidation reaction in alkaline membrane fuel cell          Download article

Masha Alesker, Miles Page, Meital Shviro, Gregory Gershinsky, Yair Paska, Dario Dekel, David Zitoun Journal of Power Sources 2016, 304, 332-339

_______________________________________________________________________________________________________

2015

73. Layering in sedimenting nanoparticle suspensions: The order-inducing role of randomness                                         Download article

PM Nanikashvili, Y Kapilov-Buchman, LL Israel, JP Lellouche, D Zitoun, ...

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2015, 483, 248-256

 

 

72. Pd/Ni Synergestic Activity for Hydrogen Oxidation Reaction in Alkaline Conditions                                                                    Download article

I Bakos, A Paszternák, D Zitoun

Electrochimica Acta, 2015,  176, 1074-1082

 

 

71. Hybrid Organic–Inorganic Perovskites (HOIPs): Opportunities and Challenges

Download article

J Berry, T Buonassisi, DA Egger, G Hodes, L Kronik, YL Loo, I Lubomirsky, ...

Advanced Materials, 2015, 27 (35), 5102-5112

 

70. Hollow octahedral and cuboctahedral nanocrystals of ternary Pt–Ni–Au alloys

Download article

M Shviro, S Polani, D Zitoun

Nanoscale, 2015, 7 (32), 13521-13529

 

 

69. Silicon/Hollow γ-Fe2O3 Nanoparticles as Efficient Anodes for Li-Ion Batteries

Download article

G Grinbom, D Duveau, G Gershinsky, L Monconduit, D Zitoun

Chemistry of Materials, 2015, 27 (7), 2703-2710

 

 

68. Polymeric Honeycombs Decorated by Nickel Nanoparticles

Link to article

A Paszternák, D Zitoun

Science of Advanced Materials, 2015, 7 (3), 489-495

 

 

67. Magnetism in olivine-type LiCo 1− x Fe x PO 4 cathode materials: bridging theory and experiment

Download article

V Singh, Y Gershinsky, M Kosa, M Dixit, D Zitoun, DT Major

Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17 (46), 31202-31215

 

_______________________________________________________________________________________________________

2014

66. HOR in Alkaline Membrane Fuel Cells: Hollow Octahedral Electrocatalysts

Link to site

M Shviro, S Polani, D Zitoun

ECS and SMEQ Joint International Meeting (October 5-9, 2014)

 

 

65. Organometallic Deposition of Nickel: An Electroless Route to Nanoscale Films

Link to site

M Shviro, A Paszternak, D Zitoun

ECS and SMEQ Joint International Meeting (October 5-9, 2014)

 

 

64. Operando Electron Magnetic Measurements in Li-Ion Batteries

Download article

D Zitoun

ECS and SMEQ Joint International Meeting (October 5-9, 2014)

 

63. Oxidation pathways towards Si amorphous layers or nanocrystalline powders as Li-ion batteries anodes                         Download article

K Annou, M Pelosi, G Gershinsky, F Favier, Y Cuminal, M Tillard, D Zitoun

Materials for Renewable and Sustainable Energy, 2014, 3 (3), 1-9

 

 

 

62. Organometallic deposition of ultrasmooth nanoscale Ni film

Download article

A Paszternák, M Shviro, D Zitoun

Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16 (8), 1-9

 

 

61. Critical Onset of Layering in Sedimenting Suspensions of Nanoparticles

Download article

AV Butenko, PM Nanikashvili, D Zitoun, E Sloutskin

Physical review letters, 2014, 112 (18), 188301

 

 

60. Tip enhanced silver growth on shaped controlled nickel nanocrystals

Download article

M Shviro, D Zitoun

The Journal of Physical Chemistry, 2014, C 118 (19), 10455-10462

 

59. Synthesis in gas and liquid phase: general discussion

Download article

P Davies, P Papakonstantinou, N Martin, I Kratochvílová, C Ewels, ...

Faraday discussions, 2014,  173, 115-135

 

 

 

58. Applications, composites, and devices: general discussion

Download article

SK Bikkarolla, M Baxendale, C Ewels, T Enoki, K Kaneko, N Martín, ...

Faraday discussions, 2014, 173, 429-443

 

 

57. Functionalisation, separation and solvation: general discussion

Download article

N Martín, P Davies, C Ewels, V Falko, K Prassides, T Enoki, S Hu, R Mora, ...

Faraday discussions, 2014, 173, 337-349

 

 

56.Directed Deposition of Nickel Nanoparticles Using Self-Assembled Organic Template

 

Download article

 

András Paszternák, Meital Shviro, Lajos Nyikos, and David Zitoun

Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 8610

55. Reaction mechanism of “Amine-Borane Route” towards Sn, Ni, Pd, Pt nanoparticles

Download article

Ortal Lidor-Shalev and David Zitoun

RSC Advances, 2014, 4, 63603-63610

 

54. Do we Need Covalent Bonding of Si nanoparticles on Graphene Oxide for Li-ion Batteries?

Download article

Yana Miroshnikov, Gal Grinbom, Gregory Gershinsky, Gilbert D. Nessim, David Zitoun*

Faraday Discussions, 2014, 173 (1), 391 - 402

 

53. Organometallic Deposition of Ultrasmooth Nanoscale Ni film

Download article

A. Paszternák, M. Shviro, D. Zitoun* J. Nano. Res. 2014, 16, 2534

 

52. Polymeric Honeycombs Decorated by Nickel Nanoparticles

 

A. Paszternák, D. Zitoun*

Sci. Adv. Mater. 7, 489-495 (2015)

 

51. Oxidation Pathways Towards Si Amorphous Layers or Nanocrystalline Powders as Li-ion Batteries Anodes

Download article

K. Annou, M. Pelosi, F. Favier, Y. Cuminal, M. Tillard, D. Zitoun*

Materials for Renewable and Sustainable Energy, 2014, 3, 32

 

50. Tip enhanced Silver Growth on Shaped Controlled Nickel Nanocrystals

Download article

M. Shviro and D. Zitoun*

J. Phys. Chem. C 2014, 118, 10455

 

49. Critical onset of layering in sedimenting suspensions of nanoparticles

Download article

A.V. Butenko, P.M. Nanikashvili, D. Zitoun, and E. Sloutskin*

Physical Review Letters 2014, 112, 188301

 

48. Denser fluids of charge-stabilized colloids form denser sediments

Download article

P.M. Nanikashvili, A.V. Butenko, S.R. Liber, D. Zitoun* and E. Sloutskin*

Soft Matter 2014, 10 (27), 4913 - 4921

 

47. Operando Electron Magnetic Measurements in Li-ion Batteries

Download article

G. Gershinsky, E. Bar, L. Monconduit, D. Zitoun

Energy and Environmental Science 2014, 7, 2012

 

_______________________________________________________________________________________________________

2013

46. Ge nanoparticles by direct oxidation of Zintl alloys and their electrochemical behavior as anodes of Li-ion batteries

Download article

M. Pelosi, M.Tillard. D. Zitoun J. Nano. Res. 2013, 15, 1872.

 

45. Nickel Nanoparticles Stabilized by Luminescent Labile Ligands

Download article

, M. Shviro, M. Eckstain-Levi, L. Benisvy, D. Zitoun Top. Catal. 2013, 56, 1184

 

44. Zigzag Shape Nickel Nanowires via Organometallic Template Free Route

Download article

M. Shviro, A. Paszternák, A. Chelly, D. Zitoun J. Nano. Res. 2013, 15, 1823

 

43. Ag Dewetting in Cu@Ag Monodisperse Core−Shell Nanoparticles

Download article

A. Muzikansky, P. Nanikashvili, J. Grinblat, D. Zitoun J. Phys. Chem. C 2013, 117(6), 3093-3100

 

42. Nickel nanocrystals: cubes, pyramids and tetrapods from fast reaction

Download article

M. Shviro and D. Zitoun RSC Adv., 2013, 3 (5), 1380 - 1387

 

_______________________________________________________________________________________________________

2012

41. Silver Nanowires and Nanoparticles from a millifluidic reactor: Application to Metal assisted Silicon Etching

Download article

R. Gottesman, A. Tangy, I. Oussadon, D. Zitoun New J. Chem. 2012, 36, 2456-2459

 

40. Studies on the structural, electrical and magnetic properties of LaCrO3, LaCr0.5Cu0.5O3 and LaCr0.5Fe0.5O3 by sol–gel method

Download article

. V.D. Nithya, R. Jacob Immanuel, S.T. Senthilkumar, C. Sanjeeviraja, I. Perelshtein ,D. Zitoun, R. Kalai Selvan Materials Research Bulletin 2012, 47, 1861–1868

 

39. Low temperature template free route to nickel thin films and nanowires

Download article

. M. Shviro and D. Zitoun Nanoscale 2012, 4, 762-767

 

_______________________________________________________________________________________________________

2011

38. Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopic Investigation of Manganese Doping in ZnL (L = O, S, Se, Te) Nanocrystals

 

S. Bhattacharyya, D. Zitoun, A. Gedanken Nanoscience and Nanotechnology Letters 2011, 3(4), 541-549.

 

37. New topotactic synthetic route to mesoporous silicon carbide

Download article

Download SI

P.-C. Gao, Y. Lei, A. F. Cardozo Perez, K. Rajoua, D. Zitoun, F. Favier  J. Mater. Chem. 2011, 21, 15798-15805

 

36. Thermal low spin–high spin equilibrium of Fe(II) in thiospinels CuFe0.5(Sn(1_x)Tix)1.5S4 (0rxr1)

Download article

M. Womes, C. Reibel, A. Mari, D. Zitoun Journal of Solid State Chemistry 2011, 184, 753–763

 

35. Magnetic properties of Cd1−xMnxTe/C nanocrystals

Download article

S. Bhattacharyya, D. Zitoun, A. Gedanken Nanotechnology 2011, 22, 075703

http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/22/7/075703

 

_______________________________________________________________________________________________________

2010

 

34. Luminescent and Ferromagnetic CdS:Mn2+/C Core-Shell Nanocrystals

Download article

S. Bhattacharyya, Y. Estrin, D. H. Rich, D. Zitoun, Y. Koltypin, A. Gedanken  J. Phys. Chem. C  2010, 114, 22002–22011

http://dx.doi.org/10.1021/jp107083f

 

33. CoFe2O4−TiO2 and CoFe2O4−ZnO Thin Film Nanostructures Elaborated from Colloidal Chemistry and Atomic Layer Deposition

Download article

G. Clavel, C. Marichy, M.-G. Willinger, S. Ravaine, D. Zitoun, N Pinna  Langmuir 2010, 26, 18400

http://dx.doi.org/10.1021/la103364y

 

32. Comparative study of NiSb2 and FeSb2 as negative electrodes for Li-ion batteries

Download article

C. Villevieille, C.M. Ionica-Bousquet, B. Fraisse, D. Zitoun, M. Womes, J.C. Jumas, L. Monconduit

Solid State Ion. 2011, 192, 351-353

 

_______________________________________________________________________________________________________

2009

 

31. Tailoring the magnetic anisotropy in CoRh nanoalloys

Download article

Munoz-Navia, M; Dorantes-Davila, J; Zitoun, D, Amiens C, Jaouen N, Rogalev A, Respaud M, Pastor GM
Appl. Phys. Lett
.  2009, 95 (23), 233107

http://dx.doi.org/10.1063/1.3272000

 30. Comparison of the Electrochemical Lithiation/Delithiation Mechanisms of FePx (x = 1, 2, 4) Based Electrodes in Li-ion Batteries

Download article

S. Boyanov, D. Zitoun, M. Menetrier, J.C. Jumas, M. Womes, L. Monconduit

J. Phys. Chem. C 2009, 113 (51), 21441

http://dx.doi.org/10.1021/jp906080j

 

29. Mössbauer Spectroscopy and Magnetic Measurements As Complementary Techniques for the Phase Analysis of FeP Electrodes Cycling in Li-Ion Batteries

Download article

S. Boyanov, M. Womes, L. Monconduit, D. Zitoun

Chem. Mater. 2009,  21 (15), 3684

http://dx.doi.org/10.1021/cm901243a

 

28. Transition Metal-Doped ZrO2 and HfO2 Nanocrystals

Download article

A. Pucci, G. Clavel, M.-G. Willinger, D. Zitoun, N. Pinna

J. Phys. Chem. C  2009, 113 (28), 12048

http://dx.doi.org/10.1021/jp9029375

 

27. Atomic scale characterization of tin based intermetallic anodes

Download article

S. Naille, R. Dedryvère, D. Zitoun, P.E. Lippens

J. Power Sources, 2009, 189, 806.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2008.07.049

 

26. Structural Versatility of the e-SmGax Phase: X-Ray, Electron Diffraction, and DFT Studies.

Download article

Monique Tillard, David Zitoun, Claude Belin

Inorg. Chem. 2009, 48, 2399.

http://dx.doi.org/10.1021/ic801379c

 

25. A One-step, Template-free Synthesis, Characterization, Optical and Magnetic Properties of Zn1-xMnxTe Nanosheets

Download article

S. Bhattacharyya, D. Zitoun, Y. Estrin, O. Moshe, D. H. Rich and A. Gedanken

Chem. Mater. 2009, 21, 326.

http://dx.doi.org/10.1021/cm8027737

 

24. Microwave Synthesis of a Long-Lasting Phosphor

Download article

J. S. Filhol, D. Zitoun, L. Bernaud and A. Manteghetti

J. Chem. Ed.  2009, 86, 72.

 

_______________________________________________________________________________________________________

2008

 

23. One-pot fabrication and magnetic studies of Mn-doped TiO2 nanocrystals with an encapsulating carbon layer

Download article

S. Bhattacharyya, D. Zitoun, A. Pucci and A. Gedanken

Nanotechnology  2008, 19,495711.

http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/19/49/495711

 

22. One-Pot Synthesis and Characterization of Mn2+-doped Wurtzite CdSe Nanocrystals Encapsulated with Carbon

Download article

S. Bhattacharyya, D. Zitoun and A. Gedanken

J. Phys. Chem. C 2008, 112, 7624.

http://dx.doi.org/10.1021/jp801353w

 

21. New synthesis method of a silicon nanocomposite anode for Li-ion batteries.

Download article

Laurence Lacroix-Orio, Monique Tillard, David Zitoun, Claude Belin

Chem. Mater. 2008, 20(4); 1212-1214

 

20. Manganese Doped Zirconia Nanocrystals

Download article

Guylhaine Clavel, Marc-Georg Willinger, David Zitoun*, Nicola Pinna*

Eur. J. Inorg. Chem 2008, 6, 863.

http://dx.doi.org/10.1002/ejic.200700977

 

19. Nanostructured transition metal phosphide as negative electrode for lithium-ion batteries

Download article

K. Annou,S. Boyanov,C. Villevieille, M. Pelosi, D. Zitoun,L. Monconduit

Ionics 2008, 14 (3), 183.

 

18. Magnetic properties of CoNRhM nanoparticles: experiment and theory

Download article

M. Muñoz-Navia, J. Dorantes-Dávila, D. Zitoun, C. Amiens, B. Chaudret, M.-J. Casanove, P. Lecante, N. Jaouen, A. Rogalev, M. Respaud and G. M. Pastor

Faraday Discuss2008, 138, 181.

 

_______________________________________________________________________________________________________

2007

17. Size Dependent Enhancement of Spin and Orbital Magnetism in CoRh Nanoparticles

 

M. Muñoz-Navia, J. Dorantes-Dávila, C. Amiens, B. Chaudret, D. Zitoun, M.-J. Casanove, P. Lecante, N. Jaouen, A. Rogalev, M. Respaud, G. M. Pastor

MRS Proceedings 2007, 998, 998-J01-02

 

16. Solvent dependent shape and magnetic properties of doped ZnO Nanostructures

Download article

Guylhaine Clavel, Marc-Georg Willinger, David Zitoun*, Nicola Pinna*

Adv. Funct. Mater.2007, 17, 3159.

http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200601142

 

15. Three Novel Phases in the Sm-Co-Ga System. Syntheses, Crystal, Electronic Structures and Properties

Download article

YongZhong Jia, Claude Belin*, Monique Tillard*, Laurence Lacroix-Orio, David Zitoun, GuoHua Feng

Inorg. Chem. 2007, 46, 4177

http://dx.doi.org/10.1021/ic0700755

 

 

 14. Magnetic properties of cobalt and manganese doped ZnO nanowires

 

G. Clavel, N. Pinna, D. Zitoun,

Phys. Stat. Sol. (a), 2007, 1, 118

http://dx.doi.org/10.1002/pssa.200673025

 

_______________________________________________________________________________________________________

1999-2006

 

13. Solution-grown Zinc Oxide Nanowires

Download article

Greene LE, Yuhas BD, Law M, Zitoun D, Yang P

Inorg. Chem 2006, 45 (19): 7535-7543

 

12. Transition-metal doped zinc oxide nanowires

Download article

Yuhas BD, Zitoun D, Pauzauskie P, He R, Yang P

Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 420

 

11. Single crystal manganese oxide multipods by oriented attachment

Download article

Zitoun D,* Pinna N, Frolet N, Belin C

J. Am. Chem. Soc 2005, 127, 15034

 

10. Structural study of bimetallic CoxRh1-x nanoparticles: Size and composition effects

Download article

Fromen MC, Lecante P, Casanove MJ, Guillemaud PB, Zitoun D, Amiens C, Chaudret B, Respaud M, Benfield

Physical Review B 2004, 69, 235416

 

9. Bimetallic Co1-xRhx and Co1-xRux alloyed nanoparticles: size induced enhanced magnetisation.

Download article

Zitoun D, Respaud M, Fromen M. C. ; Casanove, M.J.; Lecante, P. ; Amiens C, Chaudret B.

J. Magn. Magn. Mat. 2004 , 272-76, 1536

 

8. Self-organisation of CoRh nanoparticles on chemical nanopatterns

Download article

C. Martin, D. Zitoun, L. Ressier, F. Carcenac, O.Margeat, C. Amiens, B. Chaudret, M. Respaud, J.-P. Peyrade, C. Vieu

J. Magn. Magn. Mat. 2004 , 272-76, E1363-E1365

 

7. Synthesis and magnetic properties of nanoscale bimetallic CoRh and CoRu particles

Download article

Zitoun D, Respaud M, Fromen M. C. ; Casanove, M.J.; Lecante, P. ; Amiens C, Chaudret B.

J. Phys. Chem. B 2003, 107, 6997.

 

6. Magnetic nanoparticles through organometallic synthesis: Evolution of the magnetic properties from isolated nanoparticles to organised nanostructures.

Download article

Dumestre F, Martinez S, Zitoun D, Fromen M.C., Casanove M.J., Lecante P., Respaud M.,Serres A., Benfield R.E., Amiens C, Chaudret B

Faraday Discussions,2003, 125, 4.

 

5. Synthesis and magnetic properties of nanoscale bimetallic Co1Rh1 particles

Download article

Zitoun D, Respaud M, Fromen M. C. ; Casanove, M.J.; Lecante, P. ; Amiens C, Chaudret B.

New J. Phys.  2002, 4, 77.

 

4. Magnetic enhancement in nanoscale CoRh particles

Download article

Zitoun D, Respaud M, Fromen M. C. ; Casanove, M.J.; Lecante, P. ; Amiens C, Chaudret B.

Phys. Rev. Lett.   2002, 89 (3), 037203.

 

3. Structural and magnetic study of bimetallic Co1-xRhx particles

Download article

Fromen MC, Serres A, Zitoun D, Respaud M, Amiens C, Chaudret B ; Lecante, P ; Casanove, M.J.

J. Magn. Magn. Mater., 2002, 242, 610-612.

 

2. Size and composition effects in the structure and properties of polymer protected bimetallic particles

Download article

Casanove, M.J.; Lecante, P.; Fromen, M.C.; Respaud, M.; Zitoun, D.; Pan, C.; Philippot, K.; Amiens, C.; Chaudret, B.; Dassenoy, F.

Nanoparticulate Materials. Symposium Materials Research Society Symposium Proceedings 2002, 704, 349-354.

 

1. Covalent linking of beta-slabs of EDT-TTF moieties: Bis(ethylenedithiotetrathiafulvalenyl)-ethane and its 1 : 1 radical cation salt with Au(CN)(2)(-)
Download article

Fourmigue M, Meziere C, Canadell E, Zitoun D et al.

Adv. Mater. 1999, 11 (9): 766-769.

 

קורסים

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

מעבדה של חומרים

ננחומרים לאנרגיה

אנרגיה וקיימות סביבתית

פטנטים

 

 

  1. Nouveaux matériaux contenant des éléments du groupe 14

D. Zitoun, C. Belin, M. Tillard, L. Lacroix-Orio Patent FR07/01282

 

  1. Nouveaux matériaux contenant des éléments du groupe 14

D. Zitoun, C. Belin, M. Tillard, L. Lacroix-Orio, M. Pelosi Patent FR08/03601

 

  1. Novel Materials Including Elements of group 14

D. Zitoun, C. Belin, M. Tillard, L. Lacroix-Orio, M. Pelosi Patent WO 2008/122711

 

  1. Procédé de synthèse d'aluminates de métaux alcalino-terreux

J.S. Filhol, D. Zitoun, A. Manteghetti Patent FR2922545

 

  1. ANODE CATALYST FOR USE IN A REDOX FLOW BATTERY

D. Zitoun, G. Gershinsky, P. Nanikashvili Provisional patent application (2017)   62/467,260

 

  1. METHOD FOR FABRICATING MULTI-METALLIC HYDROGEN OXIDATION ELECTROCATALYST MATERIALS

D. Zitoun, M. Shviro. M. Alesker Provisional patent application (2017)   62/541,810

 

  1. HYDROGEN SENSOR FROM ORGANOMETALLIC PRECURSOR

D. Zitoun, G. Rahamim Provisional patent application (2018) 62/

 

  1. SILVER-BASED CATALYST FOR HIGHLY EFFICIENT ELECTROCHEMICAL WATER SPLITTING AND SCALABLE PROCESS FOR PRODUCING IT

Provisional patent application (2018) US 62/661,150

 

 

 

קבוצת מחקר

 

Lab Manager

Anya Muzikansky

Staff Scientists:                                        

Dr. Pilkhaz Nanikashvili
 

Post-Doctoral Fellows:

Yana Miroshnikov

Dr. Vineesh Thazhe Veettil 

PhD Students:

Yelena Gershinsky

Guy Rahamim

Kobby Saadi

Shlomi Polani

Valeria Yarmiayev

Victor Shokhen

Samuel Hardisty

Melina Zysler

Yaakov Mandelbaum

MSc. students:

 Ilai Landau

Meir Golan

Zhanna Tatus Portnoy

Tal Klingbell

Michael Mirilashvili

 

מנהלת מעבדה

אניה מוזיקנסקי

חוקרים:

דר' פילחז נניקשוילי

פוסט-דוקטורנט

יאנה מירושניקוב

דוקטורנטים:

שלומי פולני

ילנה גרשינסקי

ולריה ירמילייב

מלי זיסלר

גיא רחמים

ויקטור שוכן

קובי סעדי

סמואל הרדיסטי

יעקוב מנדלבאום

תואר שני:

ז'אנה טטוס פורטנוי

עילאי לנדאו

מאיר גולן

טל קלינבל

מיכאל מירילאשוילי

תאריך עדכון אחרון : 30/06/2022