סלמה מיכאל

תואר
Ph.D
דוא"ל
salama@gmail.com
נושא המחקר

חקר מבנה תמיסות אלקטרוליטיות עבור לסוללות מגנזיום שניוניות

תאריך עדכון אחרון : 24/03/2021