אטיאס רן

תואר
Ph.D
דוא"ל
raniatiias@gmail.com
נושא המחקר

לימוד התכונות הפיזיקליות, חשמליות ואלקרוכימיות של מוצקים מולכי יוני מגנזיום וליתיום. שכבות דקות, סנדוויצים ואינטרפאזה נוזל-מוצק

תאריך עדכון אחרון : 24/03/2021