יחידת תהודה מגנטית גרעינית

Nuclear Magnetic Resonance - NMR

יחידת ספקטרוסקופית תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג = NMR) של בר אילן הינה אחת הגדולות בארץ וכוללת 6 מכשירי ספקטרומטר של חברת ברוקר (תדרים של  200-700 MHz עבור פרוטונים) כאשר אחד המכשירים (0    (50 יעודי לעבודה במוצקים ואחר (700) עם קריו-פרוב מאפשר עבודה עם חלבונים ודוגמאות בריכוז נמוך . כל המכשירים מאפשרים הרצת ניסויים דו מימדיים (2D), ומתאימים לגרעינים כגון: 13C  , 15N, 31P , 25Mg, 27Al, ועוד
 
לפרטים: 
ד"ר קרן קינן-אדמסקי, ראש היחידה  
 
 

היחידה ממוקמת בבניין כימיה (211) חדרים 02, 05

טפסים:

הזמנת שרותי מעבדה ע"י גורמי חוץ (docx) (PDF)

הזמנת שרותי מעבדה ע"י חוקרי האוניברסיטה