קלימובסקי הודיה אסתר

תמונה של קלימובסקי הודיה אסתר
תואר
M.Sc
דוא"ל
hodaya45@gmail.com
נושא המחקר

אפיון הקרינה הנפלטת משכבות צבע דקות פלורסנטיות הנמצאות על משטח חלק והכנתן

תאריך עדכון אחרון : 19/05/2022