עוזרי ענבל

תואר
M.Sc
נושא המחקר

שיפור היכולת לחזר חמצן בתהליכים אלקרטוכימיים תוך שימוש במתכות נפוצות והוספת קבוצות פונקציונליות
שמסייעות במעבר האלקטרונים בתגובה

תאריך עדכון אחרון : 11/05/2021