סעדיה עבד אלהאדי

תואר
Ph.D
דוא"ל
abed.saady@biu.ac.il
נושא המחקר

פיתוח פרובים אוליגוניקליאוטידם פלורוצנטים לדיאגנוסטיקה של חומר גנטי

תאריך עדכון אחרון : 05/05/2021