בושין יצחק

תואר
M.Sc
דוא"ל
Buchine25@gmail.com
מנחה חיצוני
פרופ. דוד כהן
נושא המחקר

 

 The Reversible Influence of Humidity on Halide Perovskite Mechanical Properties

 

תאריך עדכון אחרון : 20/04/2021