זילברשטיין ירדן

תואר
M.Sc
דוא"ל
yardensilverstein@gmail.com
נושא המחקר

פיתוח שיטות סינתזה עבור הכנה של חלקיקי יאנוס
כראליים .

תאריך עדכון אחרון : 05/05/2021