זכאכ מייקל

תואר
M.Sc
דוא"ל
m_z_91b@hotmail.com
נושא המחקר

שימוש בספקטרוסקופיה של הEPR - למעקב אחר השינויים המבניים והדינמיים בחלבון ATP7B האנושי בקשירת הנחושת 

תאריך עדכון אחרון : 06/04/2021