חלוקת פרסים ע"ש פרופ' יהושע שכטר ז"ל ותעודות הצטיינות תשפ"ב