English שלחו לחבר

ראיון עם ד”ר ליאור אלבז - חוקר בתחום האנרגיה ותאי דלק, אוניברסיטת בר אילן

ראיון עם ד”ר ליאור אלבז - חוקר בתחום האנרגיה ותאי דלק, אוניברסיטת בר אילן

ראיון עם ד”ר ליאור אלבז - חוקר בתחום האנרגיה ותאי דלק, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר ליאור אלבז: "אם הייתי ממליץ לאנשים צעירים שאוהבים מדע מה ללמוד, הייתי מציע את תחום הכימיה והאנרגיה... משכורות הייטק לבוגרינו עקב מחסור אדיר בתחום."