Announcements

Title Updated
הצטרפו אלינו ליום הפתוח ב- 31.5.24
מתווה ההקלות בתנאי הקבלה למשרתי מילואים ואנשי קבע לתשפ"ה
ברכות לפרופ' מלאכי נוקד מהמחלקה לכימיה על זכייתו בפרס החוקר הצעיר המצטיין מטעם החברה הישראלית לכימיה
הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה
ההרשמה לתואר שני בכימיה לשנת תשפ"ד סמסטר ב' פתוחה
מועד סופי לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד ולו"ז אקדמי
קורס אנגלית למטרות קריירה
פרופ' מלאכי נוקד מהמחלקה לכימיה זכה במענק מקרן U.S-Israel Binational Science Foundation
מצטייני דיקן עבור הישגיהם בשנה"ל תשפ"ב
פרופ' גרוזמן על זכה בפרס הרקטור על חדשנות מדעית תשפ"ג
מצטייני רקטור ודיקן - פקולטה למדעים מדויקים
Prof. Zitoun laboratory is looking for a final year first degree student
שני חוקרים חדשים מצטרפים בקרוב למחלקה לכימיה
גיוס סטודנטים מתואר ראשון ושני למעבדה של פרופסור דניאל נסים
ד"ר רחל פרסקי נבחרה למרצה מצטיינת לשנת תשפ"ב!
ברכות לרן אטיאס שזכה בפרס התלמידים המצטיינים של ה-ICS
מלינה זיסלר - זוכת מלגת כ״ץ לשנת תשפ״ב
ד"ר חגית אביב ומר איתמר פדל - זוכי פרס האגודה הישראלית לואקום
ברכות לד"ר רחל פרסקי וד"ר תמר טראובה על זכייתן במיזם החברתי ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל
בעיות בגלישה ברשת האלחוטית של האוניברסיטה
הנחיות לגבי שכר לימוד